Banner

Vallen nieuwe excretieforfaits ook in jouw voordeel uit?

23 juli 2019

De excretieforfaits voor melkvee gaan volgend jaar veranderen. Dit blijkt uit een voorstel dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 17 juli heeft gepubliceerd. De nieuwe normen liggen tot 14 augustus ter consultatie en zouden per 1 januari 2020 definitief moeten worden ingevoerd.

Zowel de stikstof- als de fosfaatnormen worden aangepast, wat in veel gevallen een verlaging van de excretie betekent. Daarbij worden zowel aan de bovenkant als aan de onderkant melkproductiecategorieën toegevoegd. De nieuwe tabel start bij een melkproductie vanaf minder dan 2.625 kg melk per koe, met een fosfaatexcretie van 24,3. In de huidige systematiek geldt voor deze bedrijven momenteel een excretie van 32,4 kg.

Lagere excretie jongvee

Nu nog schrijft de tabel de hoogste fosfaatexcretie toe aan koeien met een melkproductie vanaf 10.624 kg melk, namelijk 49,3 kg fosfaat. Vanaf volgend jaar loopt de tabel door tot 14.874 kg melk met een excretie van 60,5 kg. De excretie van jongvee wordt lager. Bij jongvee jonger dan 1 jaar daalt die van 9,6 naar 9,1 kg fosfaat. Voor jongvee ouder dan 1 jaar gaat de hoeveelheid fosfaat van 21,9 kg naar 21,3 kg per dier.

Hoogproductieve koeien met een melkproductie van bijvoorbeeld 12.000 kg melk per koe hebben nu een norm van 49,3 kg fosfaat per koe. Vanaf volgend jaar zou dat 51,8 kg fosfaat zijn. Op een bedrijf van 100 melkkoeien is dit een stijging van 2,5 kg fosfaat per koe: een totaal van 250 kg fosfaat op jaarbasis.

Aanpassingen pakken voordelig uit

Voor een bedrijf met 100 koeien en 60 stuks jongvee pakken de voorgenomen aanpassingen voordelig uit. Bij een productie van 9.000 kg melk en 22 ureum mogen deze koeien vanaf volgend jaar 43,1 kg fosfaat en 120 kg stikstof produceren. Nu is dat nog  43,5 kg fosfaat en 123,5 kg stikstof. Door deze verlaging, samen met die van het jongvee, produceert dit bedrijf vanaf volgend jaar 926 kg stikstof en 73 kg fosfaat minder.

Naast de aanpassingen in de excretienormen zijn er ook wijzigingen in de diercategorieën. De omschrijving bij diverse categorieën is aangepast. Bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel is gebleken dat sommige omschrijvingen op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. Ook is een diercategorie toegevoegd: categorie 103. Deze heeft alleen betrekking op vrouwelijk jongvee vanaf 2 jaar.

Vraag het Alfa

Wil je weten wat deze aanpassingen voor je bedrijf betekenen? Neem contact op met een van de bedrijfskundigen van Alfa. We brengen het graag voor je in beeld.