Banner

Top drie eindejaarstips 2022: doelgericht én belastingbesparend!

7 december 2022 | Door:  Franklin Warlich

December is traditioneel dé maand van de lijstjes. Sinterklaas, Kerstmis en de Top 2000. Ook publiceren veel accountantskantoren weer hun fiscale eindejaarstips, waaronder ook Alfa,  https://www.alfa.nl/eindejaarstips.

Met de maand december start verder een periode van rust en bezinning, een periode om stil te staan bij het afgelopen jaar en de wereld om ons heen. Een periode om te reflecteren.  Waaraan wil ik de komende periode meer tijd en aandacht aan besteden? Naast de reflectie volgt dan al heel snel de voorbereiding en de voornemens voor het nieuwe jaar 2023.  Maar eerst dromen veel Nederlanders nog van het winnen van de oudejaarstrekking van de Staatsloterij, al weten deze dat ze er hoogstwaarschijnlijk weinig tot niets winnen, gelet op de verkoop van ruim 7,1 miljoen loten in 2021 en de dito kansverdeling.

Terwijl je met proactief handelen al daadwerkelijk geld kunt verdienen c.q. kunt besparen. Ik heb dan ook voor jou een zogenaamde top drie van mogelijke acties samengesteld, doelgericht en belastingbesparend. Vanwege deze tijd van bezinning én hoge energieprijzen, heb ik op nummer drie een tip opgenomen waarin duurzaamheid een sleutelrol speelt.

Tip 1. Zet je beleggingsportefeuille vóór 31 december a.s. (tijdelijk) om in spaargeld mocht je geen eindejaarsrally of nieuwjaarssprint op de beurs verwachten

Je wordt geacht in box 3 vermogensrendementsheffing te betalen wanneer je vermogen groter is dan de vrijstelling. In 2023 bedraagt het vrijgestelde vermogen € 57.000.
Ingeval van fiscaal partnerschap, geldt het dubbele. Nog steeds wordt het rendement op een forfaitaire manier bepaald. Daarbij wordt over de categorie “overige bezittingen” (waaronder: obligaties, aandelen en onroerend goed) een rendement verondersteld van maar liefst 6,17% over het saldo per peildatum van 1 januari 2023. Terwijl over spaargelden een fictief rendement wordt verondersteld die fors lager is (vermoedelijk rondom zo’n 0,36% over belastingjaar 2023). Betreffende het fictief rendement van 6,17% kun je in het kader van een faire belastingheffing van alles van vinden (met name bij een verlies op je beleggingen), maar goed, dat is in de toekomst aan de rechter.

Bij een belast vermogen van stel € 100.000 in beleggingen kan dan ook een bedrag van
€ 1.859 (€ 100.000 x 32% belastingtarief 2023 x (6,17%-0,36% verschil in fictief rendement) worden bespaard, “gewoonweg” door de beleggingen ad € 100.000 vóór 31 december 2022 om te zetten in spaargeld ad € 100.000. Daarbij heb ik overigens afgezien van mogelijke verkoop- en aankoopkosten van de effecten.

Let wel 1: wegens anti-misbruik wetgeving (“peildatumarbitrage”) moet je dan wel drie maanden wachten met het weer omzetten van het spaargeld in effecten.

Let wel 2: door drie maanden niet te beleggen, kun je mogelijke koerswinst mislopen.
Het nadeel van een gederfd rendement kan groter zijn dan het voordeel van de belastingbesparing. Deze tip is met name gunstig indien er de komende maanden sprake is van koersdaling.

Deze tip zou wel overigens eens kunnen leiden tot een zogenaamde self fulfilling prophecy.  Wat te denken van het in december liquideren van een aandelenportefeuille, omdat de beleggingsadviseur een tijdelijke dip op de beurs voorziet door deze belastingwetgeving in combinatie met een slecht beursklimaat in zijn algemeenheid?

Tip 2. Maak nog  gebruik van overgangsregelingen zoals regelgeving met betrekking tot de jubelton

Jarenlang kon iedereen aan elke willekeurige ander belastingvrij een ton schenken,
onder voorwaarde dat het geld werd benut om een eigen woning te kopen,
een verbouwing te financieren of een hypotheek / restschuld af te lossen. In de praktijk werd de jubelton vooral gebruikt voor hoge belastingvrije schenkingen van ouders aan kinderen.

De jubelton, inmiddels door indexering € 106.671, wordt per 2024 volledig afgeschaft.
Per 2023 wordt de eenmalige vrijstelling voor de eigen woning al verlaagd naar bijna €29.000. Toch kun je volgend jaar ook nog profiteren van de jubelton. Wie bijvoorbeeld dit jaar (2022) minimaal € 1,--  aan zijn / haar kind schenkt, kan dat volgend jaar onder voorwaarden belastingvrij aanvullen tot € 106.671.  Op basis van een bericht van
30 november 2022 op de website van de Belastingdienst blijkt dat het niet uitmaakt of je dit jaar een belastingvrije schenking krijgt die hoger of lager is dan de jaarlijkse vrijstelling in 2022 (€ 5.677 voor een schenking van je ouder(s) en € 2.274 voor een schenking van andere personen).

Dan is het wel van belang te voldoen aan de overige eisen voor de jubeltonvrijstelling (waaronder maximale leeftijd kind e.d.),  en dien je voor 1 maart 2023 aangifte schenkbelasting te doen over 2022 en daarop aan te geven dat je een beroep doet op de schenkingsvrijstelling eigen woning. Ook dient over het jaar 2023 de vereiste vrijstelling te worden aangevraagd in de aangifte schenkbelasting (voor 1 maart 2024).  Daarna heeft je kind nog tot eind 2024 de tijd om een huis te kopen.

In 2023 kan - naast het overgebleven deel van de eenmalig verhoogde vrijstelling- overigens ook nog een beroep worden gedaan op de jaarlijkse vrijstelling in 2023 (€ 6.035 voor een schenking van je ouder(s), € 2.418 voor een schenking van andere personen).

Tip 3. Kijk naar fiscale mogelijkheden en subsidies bij verduurzaming van je woning

Het stoken op gas wordt ten opzichte van elektriciteit steeds hoger beprijsd  met energiebelasting. Ook wordt stoken op gas bezien als niet-duurzaam. Vandaar dat veel mensen nu op zoek zijn naar alternatieven en steeds meer elektriciteit willen inzetten als energiedrager.

Het is inmiddels algemeen bekend dat vanaf 2023 voor de levering en installatie van zonnepanelen voor particulieren een nultarief voor de btw geldt. Het nultarief is beperkt tot zonnepanelen op woningen of bijgebouwen van een woning (aanhorigheden).
Het terugvragen van btw op zonnepanelen en het daarna beroep doen op de kleine-ondernemersregeling behoort dan vanaf 2023 tot de verleden tijd.  Minder bekend is dat bepaalde verwarmingsketels, net als zonnepanelen, echter ook stroom opleveren.
Het nultarief is voor dergelijke ketels voor 2023 niet van toepassing.  Hiervoor is het dan onder omstandigheden dus nog steeds mogelijk om een gedeelte van de btw terug te vragen als consument (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 31-05-2022)!

Een HRe-ketel bijvoorbeeld bestaat veelal uit een HR-ketel met een ingebouwde,
op aardgas gestookte motor. Door de combinatie van een hoog rendement cv-ketel met een stirlingmotor heeft de HRe-ketel ook een stroomopwekkingsfunctie. De stirlingmotor wekt elektriciteit op. Dit gebeurt door middel van een warmtekrachtkoppeling
(micro-WKK). Het opwekken van elektriciteit gebeurt op momenten dat de ketel brandt voor verwarming of warm water. De opgewekte elektriciteit wordt deels gevoed aan het eigen elektriciteitsnetwerk (voor direct gebruik). Overtollige elektriciteit (daarvan is sprake als de productie van de motor de vraag voor direct gebruik overtreft) wordt geleverd aan het elektriciteitsnet.

Het volgende voorbeeld ziet op de sfeer van de loonbelasting / werkkostenregeling.
Er is inmiddels meer vraag naar de hybride warmtepomp. Als de woning en de verwarmingsketel daarvoor geschikt zijn, kan hiermee substantieel op het verbruik van gas worden bespaard. Er zijn inmiddels concepten in de markt waarbij werknemers de kosten financieren via de werkgever, vergelijkbaar met een fietsplan. Zo incasseert een bepaalde installateur de ISDE-subsidie en verzorgt de financiering. Gebruik wordt gemaakt van de werkkostenregeling (WKR), waarbij wordt verondersteld dat er vrije ruimte is. Zo nodig kan de werknemer vrije dagen inleveren. Een en ander kan worden vormgegeven door middel van een zogenoemde cafetaria-regeling. De werkgever kan besluiten om een bijdrage te leveren door niet alle kosten op de werknemer af te wentelen. Voor zover de vrije ruimte tekort schiet, kan de werkgever de 80%-eindheffingsregeling voor zijn rekening nemen. De toegevoegde waarde van een dergelijk concept is vooral gelegen in het gemak.

Let op! Een aantal van deze tips komt uit het Belastingplan 2023 dat nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Ook worden er door het kabinet steeds nieuwe plannen bekendgemaakt of worden plannen herzien. Neem daarom altijd even contact op met je Alfa adviseur.