Banner

Geld besparen door 8 procent belastingrente VPB te voorkomen? In de nabije toekomst dreigt een hogere rente

6 maart 2023 | Door:  Roel Smedts

Vanaf begin 2022 ligt de tijdelijke verlaging van de belastingrente vennootschapsbelasting (VPB) wegens corona achter ons en betalen we weer 8 procent. Begin februari heeft de Overheid aangekondigd het percentage voor de VPB per 1 maart 2023 zelfs verder te verhogen naar 10,5 procent!
Op dit besluit is de Overheid recent echter deels teruggekomen. In dit artikel ga ik in op de belastingrente voor de VPB, het percentage en geef ik tips om belastingrente te beperken of nog beter, te voorkomen.

Wanneer wordt belastingrente gerekend?

De Overheid wil stimuleren dat aangiftes VPB binnen de reguliere aangiftetermijn worden ingediend. Deze termijn loopt voor de VPB van 1 maart tot 1 juni van het jaar volgend op het belastingjaar. Aanvullend op deze reguliere aangiftetermijn kan op verzoek tot wel een jaar extra uitstel van het indienen van de aangifte worden verleend door de Belastingdienst.

Voor aanslagen VPB geldt dat de Belastingdienst belastingrente rekent wanneer de aanslag na 1 juli volgend op het belastingjaar wordt opgelegd, tenzij de aangifte vóór 1 juni gedaan is en ongewijzigd wordt overgenomen. De belastingrente wordt berekend over de periode van 1 juli volgend op het belastingjaar tot 6 weken na de aanslagdatum.
Deze periode wordt beperkt tot 19 weken na de inleverdatum van de aangifte indien de Belastingdienst langer dan 3 maanden werk heeft om de aanslag op te leggen.

Ook bij een navorderingsaanslag wegens nieuwe feiten zal de Belastingdienst belastingrente in rekening brengen. Dit loopt over de periode 1 juli na het belastingjaar tot 1 maand na de aanslagdatum in geval deze uit initiatief van de Belastingdienst is opgelegd en tot maximaal 12 weken na ontvangst door de Belastingdienst indien dit verzoek vanuit de belastingplichtige komt.

Hoe hoog is de belastingrente?

De belastingrente wordt berekend over het aanslagbedrag. Door de afschaffing van de tijdelijke verlaging van de belastingrente wegens corona wordt per 1 januari 2022 weer 8% belastingrente gerekend. Eerder heeft de Overheid al bekend gemaakt dat met ingang van belastingjaar 2023 de betalingskorting voor aanslagen VPB is komen te vervallen.
De Overheid is recentelijk deels teruggekomen op de per 1 maart 2023 aangekondigde renteverhoging met de mededeling dat alleen voor te vergoeden belastingrente zal worden uitgegaan van 10,5 procent. In geval van verschuldigde belastingrente zal met het ‘oude’ percentage van 8 procent gerekend worden. Wel is de Overheid een onderzoek gestart naar de hoogte van de belastingrente. Het zal me niet verbazen dat het percentage van de verschuldigde belastingrente in de nabije toekomst alsnog zal worden verhoogd.

Voorkom dat je ongewenst financier van de Belastingdienst bent!

8% blijft een forse rente. Deze belastingrente is te voorkomen door vóór 1 juni volgend op het belastingjaar de aangifte VPB in te dienen. Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat de jaarrekening nog niet gereed is of niet alle informatie voorhanden is. Een optie om de hoge belastingrente te voorkomen is dan om vóór 1 mei een voorlopige aangifte VPB in te dienen op basis van een geschat belastbaar bedrag. Het volledige bedrag dient dan overigens op de aanslag ineens te worden betaald, maar het duurt nog wel een paar weken voor de aanslag wordt opgelegd en ook totdat de betaaltermijn afloopt. Overigens loont het uiteraard ook om deze schatting alsnog later in te dienen en het aantal dagen waarop de rente in rekening wordt gebracht zo beperkt mogelijk te houden. Dit kan tot de datum waarop uitstel voor het indienen van de aangifte is verleend.

Neem contact op met je Alfa adviseur om de mogelijkheden van het tijdig aanvragen van een (nadere) voorlopige aanslag VPB te bespreken. Zo spek je niet overbodig de kas van de Belastingdienst, maar bespaar je geld om in je eigen onderneming te investeren.

Roel Smedts

Roel Smedts

Fiscaal adviseur

088 2532161 | rsmedts@alfa.nl


Meer over Roel