Banner

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting verbreken per 1 januari 2022?

2 december 2021 | Door:  Martijn Smits

Richting het eind van het jaar is het belangrijk je voor te bereiden op het nieuwe (belasting)jaar. Een onderwerp dat nu extra aandacht vraagt:
is het gunstig om de fiscale eenheid vennootschapsbelasting (fiscale eenheid) te verbreken? Een verbreking van de fiscale eenheid kan vanaf volgend jaar, jaarlijks, veel geld besparen! Wat zijn de voor- en nadelen van een fiscale eenheid en hoe kun je hiermee belasting besparen? Wat zijn de tarieven van de vennootschapsbelasting in 2021 en 2022 en hoe kun je daar volgend jaar optimaal gebruik van maken?

Voordelen fiscale eenheid

De fiscale eenheid heeft verschillende voordelen, hierbij een paar voorbeelden.
Binnen een fiscale eenheid kun je vaak zonder belastingheffing de onderneming reorganiseren. Daarnaast kunnen de winsten en verliezen van vennootschappen in een fiscale eenheid met elkaar worden verrekend. Ook is de kleinschaligheidsaftrek (KIA) van toepassing bij verhuur van activa binnen de fiscale eenheid.

Nadelen fiscale eenheid

Bij nadelen van de fiscale eenheid kun je denken aan het maar éénmaal gebruik kunnen maken van de lage belastingschijf van 15% in de vennootschapsbelasting. Daarnaast is elke vennootschap binnen een fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de totale vennootschapsbelasting. Een ander nadeel is dat alle investeringen binnen een fiscale eenheid bij elkaar worden opgeteld waardoor eerder het maximum aan investeringen voor de kleinschaligheidsaftrek (KIA) wordt bereikt. Tot slot heb je met een fiscale eenheid te maken met verschillende fiscale voorwaarden waar je aan moet blijven voldoen.

Tarieven vennootschapsbelasting 2021 en 2022

2021                                                                                             2022

Belastbare winst tot € 245.000: 15%                       Belastbare winst tot € 395.000: 15%

Belastbare winst boven € 245.000: 25%                Belastbare winst boven € 395.000: 25,8%

Je ziet dat in 2022 de lage belastingschijf verruimd wordt van € 245.000 naar € 395.000. Daarnaast stijgt het belastingtarief in de hoge schijf (vanaf belastbare winst € 395.000) van 25% naar 25,8%.

Kamervragen tariefverschil vennootschapsbelasting

In november 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën Kamervragen beantwoord over het grote verschil tussen de twee belastingschijven in de vennootschapsbelasting.
Dit ging met name over de vraag of dit hoge tariefverschil in de praktijk zal leiden tot het opsplitsen van bedrijven. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat er inderdaad de mogelijkheid bestaat dat bedrijven gebruik zullen maken van het verschil in de belastingschijven van de vennootschapsbelasting. Verder heeft de Staatssecretaris aangegeven nu geen actie hier tegen te ondernemen.

Belastingbesparing bij verbreking fiscale eenheid

Bij een fiscale eenheid worden alle winsten van de verschillende vennootschappen bij elkaar opgeteld en maak je maar één keer gebruik van de lage belastingschijf van 15%. Maar wat nu als je de fiscale eenheid kunt verbreken en zo meerdere vennootschappen zelfstandig belastingplichtig worden? Dan kun je meerdere keren gebruik maken van de lage belastingschijf van 15%. Dit kan leiden tot een besparing van 10,8% (25,8% -/- 15%) aan vennootschapsbelasting! En dit voordeel kun je elk jaar behalen!

Rekenvoorbeeld belastingbesparing bij verbreking fiscale eenheid 2022

Fiscale eenheid met twee vennootschappen en belastbare winst van € 790.000

Fiscale eenheid belasting eerste schijf:                     € 59.250              (15% van € 395.000)

Fiscale eenheid belasting tweede schijf:                   € 101.910           (25.8% van € 395.000)

Totale belastingdruk fiscale eenheid:                          € 161.160                          

Twee vennootschappen zonder fiscale eenheid en elk belastbare winst € 395.000, totaal € 790.000

Vennootschap 1 belasting eerste schijf:                     € 59.250              (15% van € 395.000)

Vennootschap 2 belasting tweede schijf:                   € 59.250             (15% van € 395.000)

Totale belastingdruk bij geen fiscale eenheid:         € 118.500                          

In dit rekenvoorbeeld bedraagt het belastingvoordeel bij een optimale verdeling van de belastbare winst over twee vennootschappen zonder fiscale eenheid € 42.660!
(€ 161.160 -/- € 118.500).

Tip

Laat je goed adviseren of een verbreking van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting voor jou voordelig is. Wacht hier niet te lang mee want vaak is het gunstig om een fiscale eenheid per 1 januari te verbreken. Het verzoek hiervoor aan de belastingdienst moet dan voor het eind van het jaar worden gedaan.

Martijn Smits

Martijn Smits

Senior fiscaal adviseur

088 2532073 | msmits@alfa.nl


Meer over Martijn