Banner

De fiscale eenheid vennootschapsbelasting; in stand laten of verbreken?

29 september 2022

In de Voorjaarsnota van het kabinet werd al aangekondigd dat de grens van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2023 zal worden verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Met Prinsjesdag werd bekend dat ook het tarief van de eerste schijf (hierna: tariefopstapje) per 1 januari wordt verhoogd van 15% naar 19%. Dit betekent een lastenverzwaring voor jou als ondernemer, maar hoe zit dat als je een fiscale eenheid vennootschapsbelasting (hierna: FE VPB) hebt? Moet je hiervoor nog actie ondernemen om deze te verbreken of is het verstandiger om deze in stand te laten?

Voordelen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Bij een FE VPB doen meerdere bv’s binnen een groep gezamenlijk aangifte vennootschapsbelasting. Het voordeel hiervan is dat onderlinge resultaten van de bv’s onderling verrekend kunnen worden. Daarnaast is de fiscale eenheid een geliefd reorganisatiemiddel. Zo kunnen bijvoorbeeld activa en passiva binnen de FE VPB zonder heffing van vennootschapsbelasting worden overgeheveld. Ook kan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek worden geclaimd voor aangekochte bedrijfsmiddelen die binnen de fiscale eenheid worden verhuurd. Normaal gesproken kan geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek worden geclaimd bij verhuurde bedrijfsmiddelen. Kortom, die fiscale eenheid klinkt aantrekkelijk!

Nadelen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Aan de FE VPB kleven ook nadelen. De vennootschappen binnen de fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast mag de Belastingdienst alle belastingschulden (onder andere loonbelasting en omzetbelasting) onderling verrekenen, indien deze schulden niet tijdig worden betaald. Ook kan het drempelbedrag van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek eerder worden bereikt, waardoor er minder aftrek is. Dit omdat investeringen in de verschillende vennootschappen binnen de fiscale eenheid samen worden geteld. Tot slot worden de resultaten van de vennootschappen bij elkaar genomen, waardoor maar één keer het lagere tarief van de vennootschapsbelasting benut kan worden. De hiervoor genoemde nadelen kunnen reden zijn om de FE VPB te verbreken, maar let op!

Gevolgen verbreken fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Het verbreken van de fiscale eenheid kan ongewenste gevolgen hebben. Heb je de afgelopen zes jaar binnen de FE VPB gereorganiseerd of met activa geschoven, dan kan het zijn dat je bij het verbreken van de FE VPB tegen een sanctieheffing aanloopt.
Ook kun je te maken krijgen met desinvesteringsbijtelling, indien je de afgelopen vijf jaar kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hebt geclaimd voor verhuurde bedrijfsmiddelen binnen de fiscale eenheid. Daarnaast kan het verbreken van een fiscale eenheid gevolgen hebben voor de landbouwvrijstelling of innovatiebox. Raadpleeg jouw adviseur van Alfa of het verbreken van de fiscale eenheid voor jou verstandig is.

Time het moment van verbreken

Indien je de FE VPB gaat verbreken, is het moment van verbreken van belang. Verbreek je aan het begin van het boekjaar, dan kan je dat in 2023 maximaal 6,8% * € 200.000 =
€ 13.600 aan belastingvoordeel opleveren. Als je met de moedermaatschappij van de fiscale eenheid geen € 200.000 winst maakt, terwijl de dochtermaatschappij dit wel ruimschoots haalt, is het wellicht aantrekkelijk om de fiscale eenheid tussentijds te verbreken. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van het tariefopstapje in de vennootschapsbelasting en kan het voordeel volgend jaar oplopen tot  daadwerkelijk € 13.600  aan belasting. Raadpleeg jouw adviseur van Alfa om te bekijken of het verbreken van de fiscale eenheid voor jou een optie is en wanneer dit het beste kan.