Banner

Bijeenkomst AVG en Wet bescherming bedrijfsgeheimen

12 maart 2018 | Door:  Franklin Warlich

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de gehele EU van toepassing. Deze verordening vervangt de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG. Alfa praat u graag hierover bij. Daarom nodigen wij u van harte uit op onze gratis voorlichtingsbijeenkomst.

Datum/Tijd en Locatie

Vrijdag 20 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur op ons kantoor aan de Leveroyseweg 3 te Heythuysen.

Inhoud voorlichtingsbijeenkomst

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten komen onder andere de volgende zaken aan bod: Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de AVG? Op welke gronden mag uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerken? Wat is een Privacy Impact Assessment? Wanneer is een bewerkersovereenkomst nodig? Moet uw bedrijf of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen? Moeten uw procedures ten aanzien van het documenteren en melden van datalekken herzien worden? Is er een nieuwe privacyverklaring op uw website nodig?

Ook wordt in de bijeenkomst ingegaan op de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. Deze wet regelt de “bescherming van niet-openbaargemaakte know how en bedrijfsinformatie”, oftewel de bescherming van bedrijfsgeheimen.

Aanmelden

Er kunnen maximaal zo’n 40 deelnemers deelnemen aan de bijeenkomst. Bij over-inschrijving zullen klanten van Alfa en hun introducée(s) voorrang krijgen. Er zal dan wel een extra bijeenkomst ingepland kunnen worden.

Aanmelden kan via onderstaande button of telefonisch via 088-2532150.

Aanmelden

 

Franklin Warlich

Franklin Warlich

Directeur

088 2532150 | fwarlich@alfa.nl


Meer over Franklin