Banner

Aan- en verkopen van fosfaatrechten

13 oktober 2021 | Door:  Marc Heijstek

Bent u van plan om binnenkort uw fosfaatrechten te verkopen of is juist uw bedoeling om andermans fosfaatrechten te kopen?
Junior juridisch Adviseur Marc Heijstek vertelt je hier graag alles over. 

Koopovereenkomst

Onder welke voorwaarden en condities de (ver)koop van de fosfaatrechten plaatsvindt, wordt vastgelegd in een schriftelijke koopovereenkomst. Mondelinge afspraken zijn wellicht praktisch, maar kunnen ook vervelend uitpakken met alle gevolgen van dien. Schriftelijke vastlegging is daarom gewenst, zodat u en (ver)koper beide weten wat de rechten en verplichtingen zijn. Wat staat er zoal in, in een dergelijke overeenkomst?

Object

Om te beginnen is het aantal fosfaatrechten opgenomen dat u wilt kopen dan wel verkopen, het object van de koopovereenkomst. Hierbij is van belang dat zowel het bruto aantal als wel het netto aantal in de overeenkomst wordt benoemd, zodat u niet voor ongewenste verrassingen komt te staan. Dit heeft te maken met de verplichte afroming van 20% op grond van de Meststoffenwet, behoudens uitzonderingen. Eén van deze uitzonderingen is het overdragen van de fosfaatrechten aan iemand met wie u bloed- of aanverwantschap heeft, tot in de 3e graad (denk aan neven en nichten).

Koopprijs

Uiteraard dient u een koopsom overeen te komen met uw wederpartij.
Het is verstandig om in de overeenkomst de verschuldigde BTW afzonderlijk op te nemen.

Blokkaderecht

Een bank kan als hypotheekhouder van de verkoper, tot maximaal 180 dagen de overgang van fosfaatrechten tegenhouden. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Immers, wanneer de koper de fosfaatrechten al wel heeft betaald maar hij deze (tot maximaal 180 dagen) niet kan gebruiken of uiteindelijk zelfs helemaal niet en er mogelijk 2 keer dient te worden betaald! Wij adviseren dan ook om aan de overeenkomst een bijlage te hechten, inhoudende dat de hypotheekhouder een akkoord geeft op de verplaatsing van de fosfaatrechten en dus geen gebruik zal maken van het blokkaderecht.

Partijen

Met wie sluit u de overeenkomst? Het kan zijn dat u kiest voor een verkoop via een bemiddelaar én die voor u een koper zoekt. Dit is een mooie oplossing als er geen zicht is op een uiteindelijke koper. Voor u is dan van belang wie uiteindelijk de rechten koopt en onder welke voorwaarden. Hoofdregel is dat een koop tot stand komt bij aanbod en aanvaarding, waarbij partijen, object en koopprijs van belang zijn. Als over die genoemde zaken geen overeenstemming is, is er geen koop. Zolang niet bekend is wie de koper is,
kan de bemiddelaar met een volmacht namens u gaan onderhandelen. Deze bemiddelaar zal u op de hoogte houden en actief moeten informeren. Dat bleek onlangs uit de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Wat te doen?

Een koopovereenkomst heeft juridische, fiscale en bedrijfskundige gevolgen. Niet alleen onder welke voorwaarden heeft u verkocht, maar ook het moment dat de opbrengst tot het resultaat van de onderneming wordt gerekend, Kortom, verkoop of aankoop van fosfaatrechten is een uitgebreide en ingewikkelde materie. Bovendien is het een belangrijk proces dat in goede banen moet worden geleid, zeker gezien het financiële belang. Raadpleeg daarom een van onze collega’s zodat wij u hiermee van dienst kunnen zijn.

Marc Heijstek

Marc Heijstek

Juridisch adviseur

088 2532090 | mheijstek@alfa.nl


Meer over Marc