Banner

Subsidie 'schoon en emissieloos bouwen' vertraagd

30 september 2021 | Door:  Patricia Klinkhamer-Hooijberg

De planning was om de subsidie in september 2021 uit te rollen, maar dat bleek niet haalbaar te zijn. Dit komt door de complexe regelgeving, het kabinet dat demissionair is en het coronavirus, aldus het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Naar verwachting wordt de subsidie nu begin 2022 opengesteld.

Routekaart schoon en emissieloos bouwen

Om de bouwsector toekomstbestendig te maken, is het essentieel dat mobiele werktuigen en bouwlogistiek worden verduurzaamd. In onder andere het Klimaatakkoord, Schone Lucht akkoord en de Stikstofaanpak van Commissie Remkes zijn doelstellingen vastgesteld om de uitstoot van mobiele werktuigen en bouwlogistiek terug te dringen en te voorkomen. Door diverse instanties wordt er nu gewerkt aan een routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) die de bouwsector verder op weg helpt bij deze doelstellingen richting 2030. Een onderdeel van die routekaart is de subsidie ‘Schoon en Emissieloos bouwen’.

Voorlopige voorwaarden SEB-regeling

De exacte voorwaarden voor de subsidieregeling zijn nog niet bekend. Onderstaande is dan ook onder voorbehoud van de definitieve regelingstekst.
De SEB-regeling gaat mogelijk 40 á 50% van de meerkosten ten opzichte van een gangbare machine met verbrandingsmotor subsidiëren. Het zou gaan om de volgende categorieën:

Aanvragen SEB-regeling

Het beschikbare budget voor de komende jaren is 500 miljoe euro, en de subsidie kan te zijner tijd bij RvO aangevraagd worden. Je kan ervoor kiezen om je geplande investering uit te stellen tot de subsidieregeling daadwerkelijk opengaat. Ga met je klantbeheerder of (subsidie)adviseur na of dat in jouw situatie de juiste beslissing is. Met ruim 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Bedrijfskundig adviseur

088 2532113 | phooijberg@alfa.nl


Meer over Patricia