Banner

Subsidie samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden

29 april 2024 | Door:  Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Van 1 mei tot en met 31 mei 2024 wordt er een subsidie opengesteld voor agrarische bedrijven die grond hebben in een veenweidegebied, en voor melkveebedrijven die zich bevinden in een zone van 2,5 km rondom een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Voor beide regelingen geldt dat de subsidie voor samenwerkingsverbanden is. Hierin werken agrariërs samen met bijvoorbeeld andere agrariërs, een agrarische natuurvereniging en/of een natuurorganisatie. De twee verschillende regelingen worden hieronder nader toegelicht. 

Samenwerking in veenweidegebieden 

Werk je als agrariër in een veenweidegebied, dan krijg je de mogelijkheid om met subsidie de grondwaterstand in het gebied te verhogen of je melkveebedrijf te extensiveren. Minimaal 50 procent van de percelen van het samenwerkingsverband moeten in een veenweidegebied liggen. De percelen van een samenwerkingsverband zijn bij elkaar minstens 200 hectare. Subsidie wordt verstrekt voor: 

De subsidie wordt voor maximaal 4 jaar verstrekt, met een minimum van 125.000 euro per project. 

Samenwerking in Natura 2000-overgangsgebieden 

Werk je als melkveehouder in en rond een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, dan krijg je de mogelijkheid om met subsidie je bedrijf te extensiveren. Door het houden van minder melkvee, dan wel door het verwerven van extra hectares grond. Minimaal 50 procent van de percelen van het samenwerkingsverband liggen binnen een Natura 2000-overgangsgebied. Dit is een zone van 2.500 meter rondom een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Ook elk afzonderlijke melkveebedrijf binnen het samenwerkingsverband ligt voor minimaal 50% binnen het overgangsgebied. De percelen van een samenwerkingsverband zijn bij elkaar minstens 200 hectare. 

Subsidie wordt verstrekt voor extensivering van de melkveehouderij: het productie- en bemestingsvolume wordt verlaagd naar 150 kg of 100 kg stikstofdierexcretie per hectare per bedrijf en je gebruikt geen stikstofkunstmest. Bij extensivering naar 150 kg stikstof bedraagt de subsidie jaarlijks 1.680 euro per hectare, bij extensivering naar 100 kg stikstof bedraagt de subsidie jaarlijks 2.430 euro per hectare. 

Voorwaarden van deze regeling:  

De subsidie wordt voor maximaal 4 jaar verstrekt, met een minimum van 125.000 euro per project. 

Interesse?

De subsidie lijkt op het eerste gezicht lucratief, maar wees je er bewust van dat de keuze voor een van deze regelingen gevolgen voor je bedrijfsvoering heeft. Bij interesse zal er doorgerekend moeten worden of het ook financieel aantrekkelijk is in jouw situatie om hieraan mee te doen. Bovendien is de regeling complex omdat er sprake moet zijn van een samenwerkingsverband en je niet zomaar als individueel bedrijf kunt deelnemen aan de regeling. Neem contact op met jouw vaste contactpersoon bij Alfa of met jouw dichtsbijzijnde vestiging

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Bedrijfskundig adviseur

088 2532113 | phooijberg@alfa.nl


Meer over Patricia