Banner

Studiekostenregeling

2 december 2021 | Door:  Eva op den Kelder

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten helaas niet meer aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Tot 31 december 2021 is het nog mogelijk om de gemaakte studiekosten in aftrek te brengen. Per 1 januari 2022 vindt er echter een wijziging plaats, waarbij de kosten niet meer in de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. In plaats daarvan komt de overheid je tegemoet met een subsidieregeling (STAP-budget).

Huidige studiekostenregeling (tot 31 december 2021)

Momenteel is het mogelijk om studiekosten in je aangifte in aftrek te brengen. Om studiekosten in aftrek te kunnen brengen mag je geen recht hebben op studiefinanciering (studenten OV-chipkaart of de aanvullende beurs) én volg je een studie of opleiding die gericht is op je (toekomstige) beroep. Daarbij is het van belang dat de studie of opleiding een leertraject is, waarbij je onder toezicht of begeleiding kennis opdoet.
Mocht je voldoen aan de twee voorwaarden, kun je de noodzakelijke studiekosten die je in het desbetreffende jaar hebt betaald in aftrek brengen. Onder noodzakelijke studiekosten wordt verstaan:

Berekening studiekostenaftrek volgens het huidige systeem

Om je studiekostenaftrek te kunnen berekenen, tel je eerst je noodzakelijke studiekosten bij elkaar op. Vervolgens trek je een eventuele vergoeding van je werkgever van de kosten af. Als laatste is er nog een drempelbedrag van € 250. Dit bedrag trek je eveneens van de kosten af. Het bedrag wat hierna overblijft kun je in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting. Voor de aftrekbare studiekosten is geen maximum, mits je jonger dan 30 jaar bent en je niet meer dan 5 jaar (standaardstudieperiode) aan het studeren bent. Mocht je niet meer in de standaardstudieperiode vallen, kun je maximaal € 15.000 aan studiekosten in aftrek brengen.

Toekomstige studiekostenregeling (vanaf 1 januari 2022)

Per 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om de studiekosten in aftrek te brengen. In ruil daarvoor komt de overheid met een subsidieregeling voor werkende en werkzoekende, het STAP-budget. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkpositie. Met het STAP-budget wilt de overheid mensen bijstaan die hun arbeidspositie op de arbeidsmarkt willen verbeteren door ontwikkeling. Mocht je dus per 1 januari 2022 studiekosten maken, kun je vanaf 1 maart 2022 een budget van € 1.000 per jaar aanvragen bij het UWV.

Ondernemers

Studiekosten aangeven als bedrijfskosten in de onderneming blijft wel mogelijk. Hierbij is het van belang dat de studie wordt gevolgd voor je bedrijf, voor nieuwe ontwikkelingen of om je kennis op peil te houden. De btw die is verschuldigd over het studie- en/of boekengeld mag worden terug gevraagd. Daarnaast zijn ook eventuele reis- en verblijfskosten voor de studie aftrekbaar als bedrijfskosten.

Tip! Kun je studiekosten over 2022 alvast betalen voor het einde van het jaar,  (denk aan college geld of boeken voor het tweede helft van schooljaar 2021/2022), dan kun je deze kosten nog in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting 2021.

Eva op den Kelder

Eva op den Kelder

Fiscaal adviseur

0882532103 | eodkelder@alfa.nl


Meer over Eva