Banner

Laatste mogelijkheden jubelton: wat kan je nog doen?

15 juli 2022 | Door:  Eva op den Kelder

Dit jaar is het nog mogelijk om aan een ander persoon tussen de 18 en 40 jaar een belastingvrije schenking van 106.671 euro voor de eigen woning te doen, ook wel de ‘jubelton’ genoemd. Het kabinet verlaagt de vrijstelling per 1 januari 2023 naar 27.231 euro en schaft die per 1 januari 2024 definitief af. Welke mogelijkheden zijn er nu nog om optimaal gebruik te maken van de eigenwoningvrijstelling?

Onder een schenking voor de eigen woning wordt mede verstaan: het schenken van een bedrag voor de verbouwing van de eigen woning en het aflossen van een eigenwoningschuld. Om een beroep te doen op de eigenwoningvrijstelling, moet je voldoen aan de volgende eisen.

Wat nu als de schenker in één jaar niet beschikt over het volledige bedrag van de eigenwoningvrijstelling? Of als de verkrijger van de schenking in het jaar van schenking nog niet over een eigen woning beschikt? In die gevallen biedt de wet je twee mogelijkheden.

1. De bestedingsmogelijkheid
De verkrijger van de schenking kan de schenking uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar van schenking voor de eigen woning gebruiken.

2. De spreidingsmogelijkheid
De schenker kan het bedrag van de eigenwoningvrijstelling in twee jaar schenken.

Hieronder per mogelijkheid een voorbeeld.

Voorbeeld: Bestedingsmogelijkheid: schenken in 2022 en besteden voor de eigen woning in 2023 of 2024

Zoals in de laatste voorwaarden van de eigenwoningvrijstelling is aangegeven, is het mogelijk om in 2022 het volledige bedrag van de eigenwoningvrijstelling te schenken. Vervolgens moet degene die de schenking heeft gekregen, het bedrag uiterlijk in 2024 hebben gebruikt voor de eigen woning. Om gebruik te maken van deze regeling moet het bedrag van de schenking in 2022 daadwerkelijk geheel betaald (overgemaakt) zijn aan de verkrijger. In deze situatie wordt enkel in 2022 een beroep gedaan op de eigenwoningvrijstelling in de aangifte schenkbelasting.

Voorbeeld: Spreidingsmogelijkheid: de jubelton in delen schenken

Naast het later besteden van de schenking kun je de eigenwoningvrijstelling verdeeld over twee jaren schenken. De spreidingsmogelijk is alleen mogelijk als de verkrijger van de schenking in het laatste jaar van de schenking nog geen 40 jaar is. Bij deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld in 2022 70.000 euro en in 2023 36.671 euro worden geschonken. In beide gevallen kan een beroep worden gedaan op de eigenwoningvrijstelling. Dit moet wel al in 2022 in een onderhandse overeenkomst zijn vastgelegd. Ook moet voor beide schenkingen aangifte worden gedaan.

Vraag het Alfa

Wil je graag de jubelton schenken? Dan adviseren wij je graag over de mogelijkheden die er nu nog zijn. Wacht niet te lang, want voordat je het weet is het verleden tijd. Wil je weten wat in jouw situatie handig is om te doen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Eva op den Kelder

Eva op den Kelder

Fiscaal adviseur

0882532103 | eodkelder@alfa.nl


Meer over Eva