In de MKB-branche; Controleer WOZ-beschikking van uw huis of bedrijfspand

17 februari 2016 | Door:  Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Binnenkort ontvangt u weer de WOZ-beschikking van uw gemeente. Een te hoge vastgestelde WOZ-waarde kan u geld kosten. Bijvoorbeeld door een hogere huurwaarde en lagere afschrijving. Maak dus tijdig bezwaar wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde waardering.

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw onroerend goed vast. De WOZ-beschikking 2016 gaat over de WOZ-waarde die voor het belastingjaar 2016 relevant is. De waarde is gebaseerd op het prijsniveau per 1 januari 2015, de peildatum.

De jaarlijkse WOZ-beschikking is van invloed op verschillende belastingen: zoals de inkomstenbelasting, de onroerendezaakbelastingen, de waterschapsheffing en de schenk- en erfbelasting. Om onnodig hoge belastingheffing te voorkomen is het dus van belang dat de WOZ-beschikking niet te hoog is vastgesteld.

Voorbeeld: inkomstenbelasting en WOZ-waarde gebouwen
-Een ondernemer mag op bedrijfsgebouwen (die in eigen gebruik zijn) meestal afschrijven tot 50% van de WOZ-
  waarde. Als de balanswaarde die 50% heeft bereikt, mag er (meestal) niet meer worden afgeschreven.
-Een ondernemer die een pand verhuurt mag, als dat pand op zijn balans is opgenomen, afschrijven tot 100% van de
  WOZ-waarde. Deze verhuurder zal dus eerder moeten stoppen met afschrijven dan de ondernemer die het pand
  zelf in zijn bedrijf gebruikt.
In beide gevallen geldt: hoe lager de WOZ-waarde, des te meer/langer afgeschreven kan worden!
Daarom kan het zinvol zijn om een zo laag mogelijke WOZ-waarde te creëren.

Let op: hogere afschrijvingen leiden tot een lager inkomen. Daardoor betaalt u mogelijk minder inkomstenbelasting; het is ook denkbaar dat u daardoor eerder in aanmerking komt voor “inkomensafhankelijke regelingen/toeslagen”! Ook de onderverdeling van de waarden over bijvoorbeeld 1) ondergrond bedrijfsgebouwen, 2) bedrijfsgebouwen, 3) ondergrond woning en 4) woning, kan fiscale verschillen veroorzaken.

Belangrijke wijziging in 2016
In de MKB-branche komt regelmatig een combinatie van vastgoed in eigen gebruik en verhuur aan derden voor. Is uw vastgoed verhuurd aan een particulier, bijvoorbeeld een woning waar een particulier in woont? Let dan goed op! Vanaf dit jaar is de WOZ-waarde onderdeel van de methodiek om een huurprijs te bepalen. Dit geldt bij een huur van meer dan € 710,68 per maand. Een huurder wordt hiermee belanghebbende van de WOZ-waarde en krijgt derhalve ook een kopie van de beschikking van de gemeente. Zij mogen hier ook bezwaar tegen maken. Of dit in de praktijk veel gaat plaatsvinden is afwachten maar het is goed om te realiseren dat er voortaan een relatie bestaat tussen WOZ-waarde en huurprijs. Het is dus mogelijk dat een lagere WOZ-waarde leidt tot een lagere huur.

Onderneem actie
Uit vorenstaande blijkt dat de WOZ-waarde van belang is. Beoordeel daarom de waarde van uw onroerend goed. Heeft u het idee dat deze te hoog is vastgesteld in de WOZ-beschikking? Dan kan het interessant zijn bezwaar te maken. Dit moet binnen zes weken na dagtekening bij uw gemeente gebeuren. Bij twijfel kunt u bij uw gemeente om een onderbouwing (een taxatieverslag) vragen (die kunt u vaak via uw DigiD opvragen). Dan kunt u nagaan op welke wijze de gemeente de WOZ-waarde heeft opgebouwd. Daarnaast kan overleg met een taxateur / waardedeskundige zinvol zijn. Als namelijk bezwaar wordt ingediend, staat u vaak sterker als uw standpunt door een waardedeskundige wordt bevestigd!

Wil u meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Patricia Hooijberg, kantoor Heerhugowaard 088-2532113.

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Bedrijfskundig adviseur

088 2532113 | phooijberg@alfa.nl


Meer over Patricia