In de Agrarische sector; Controleer WOZ-beschikking van uw huis of bedrijfspand

16 februari 2016 | Door:  Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Binnenkort ontvangt u weer de WOZ-beschikking van uw gemeente. Een te hoge vastgestelde WOZ-waarde kan u geld kosten. Bijvoorbeeld door een hogere huurwaarde en lagere afschrijving. Maak dus tijdig bezwaar wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde waardering.

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw onroerend goed vast. De WOZ-beschikking 2016 gaat over de WOZ-waarde die voor het belastingjaar 2016 relevant is. De waarde is gebaseerd op het prijsniveau per 1 januari 2015, de peildatum.

De jaarlijkse WOZ-beschikking is van invloed op verschillende belastingen: zoals de inkomstenbelasting, de onroerendezaakbelastingen, de waterschapsheffing en de schenk- en erfbelasting. Om onnodig hoge belastingheffing te voorkomen is het dus van belang dat de WOZ-beschikking niet te hoog is vastgesteld.

Voorbeeld: inkomstenbelasting en WOZ-waarde gebouwen
Een ondernemer mag op bedrijfsgebouwen (die in eigen gebruik zijn) meestal afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. Als de balanswaarde die 50% heeft bereikt, mag er (meestal) niet meer worden afgeschreven. Hoe lager de WOZ-waarde, des te meer/langer afgeschreven kan worden!
Daarom kan het zinvol zijn om een zo laag mogelijke WOZ-waarde te creëren.
Let op: hogere afschrijvingen leiden tot een lager inkomen. Daardoor betaalt u mogelijk minder inkomstenbelasting; het is ook denkbaar dat u daardoor eerder in aanmerking komt voor “inkomensafhankelijke regelingen/toeslagen”! Ook de onderverdeling van de waarden over bijvoorbeeld 1) ondergrond bedrijfsgebouwen, 2) bedrijfsgebouwen, 3) ondergrond woning en 4) woning, kan fiscale verschillen veroorzaken.

Aandachtspunt landbouwgrond
Bedrijfsmatig geëxploiteerde landbouwgrond wordt niet gewaardeerd in de WOZ-beschikking. Let dus op dat deze landbouwgrond buiten de waardering wordt gelaten! Het gaat daarbij om cultuurgrond (vrijgesteld), niet om erf en ondergrond van bedrijfsgebouwen (niet vrijgesteld). Meestal gaat het toekennen van deze vrijstelling correct. Zou uw bedrijf zich evenwel in een afbouwfase bevinden, dan wil de cultuurgrond nog wel eens bij de woning worden meegeteld in de WOZ-waarde en dat is niet juist als die grond nog steeds in het bedrijf wordt gebruikt. Discutabel wordt het wanneer de bedrijfsomvang hobbymatige proporties aanneemt of u wordt gezien als privépersoon met ‘landbouwhuisdieren’ zoals paarden en schapen. Laat in deze gevallen goed beoordelen of de WOZ-beschikking goed is vastgesteld.
Voor de vrijstelling is wel doorslaggevend dat de grond bedrijfsmatig wordt gebruikt (door de eigenaar of door bijvoorbeeld een pachter).

Onderneem actie
Uit vorenstaande blijkt dat de WOZ-waarde van belang is. Beoordeel daarom de waarde van uw onroerend goed. Heeft u het idee dat deze te hoog is vastgesteld in de WOZ-beschikking? Dan kan het interessant zijn bezwaar te maken. Dit moet binnen zes weken na dagtekening bij uw gemeente gebeuren. Bij twijfel kunt u bij uw gemeente om een onderbouwing (een taxatieverslag) vragen (die kunt u vaak via uw DigiD opvragen). Dan kunt u nagaan op welke wijze de gemeente de WOZ-waarde heeft opgebouwd. Daarnaast kan overleg met een taxateur / waardedeskundige zinvol zijn. Als namelijk bezwaar wordt ingediend, staat u vaak sterker als uw standpunt door een waardedeskundige wordt bevestigd!

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan kontakt op met Patricia Hooijberg, kantoor Heerhugowaard 088-2532113.

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Bedrijfskundig adviseur

088 2532113 | phooijberg@alfa.nl


Meer over Patricia