Banner

Het nieuwe GLB komt eraan: waar begin ik?

21 oktober 2022 | Door:  Maaike Groot

Er is een akkoord bereikt met de Europese Commissie over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het Nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) gaat nu echt van start op 1 januari 2023. Wat gaat dit betekenen voor mijn bedrijf? Welke stappen moet ik nemen tot een uitbetaling? In dit artikel nemen we je mee in deze stappen.

1. Verdiep je in het nieuwe beleid

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Met subsidies voor agrariërs die zich inspannen voor verduurzaming en zorg voor het landschap. De huidige betalingsrechten komen te vervallen. Vanaf 2023 ontvang je een basispremie op elke subsidiabele hectare die je in gebruik hebt, inclusief landschapselementen zoals sloten. Daarvoor moet je aan bepaalde voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten, voldoen. Bovenop de basispremie kun je een extra vergoeding ontvangen door te kiezen uit een lijst van ruim 20 eco-activiteiten, die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen. Meer informatie over het nieuwe beleid kun je vinden op de vernieuwde RVO-site of op onze site: www.alfa.nl/glb.

2. Reken je bedrijfssituatie door

Het is raadzaam om de situatie op je eigen bedrijf door te rekenen. De simulatietool van RVO is niet eerder beschikbaar dan februari 2023. Alfa heeft zelf een complete rekentool ontwikkeld. De Alfa adviseur rekent het voor jou uit, en gaat graag het gesprek met je aan over de mogelijkheden van je bouwplan en de eco-activiteiten voor jouw bedrijf.

3. Werk je bouwplan bij

In het nieuwe GLB wordt een nieuwe landschapskaart in gebruik genomen. Dit is een registratie van landschapselementen op, of direct grenzend aan agrarisch areaal. Concreet betekent dit dat je in Mijn percelen ook alle sloten, bufferstroken en andere landschapselementen moet intekenen. Dat kan waarschijnlijk vanaf februari 2023. Afhankelijk van het aantal percelen dat je in gebruik hebt, schat RVO de extra tijdsbesteding op circa 14 uur (gemiddeld bedrijf) tot 27 uur (bij veel percelen). Ga dus tijdig aan de slag met het intekenen van je percelen en landschapselementen.

4. Doe de deelnamemelding

In het eerste jaar van het nieuwe GLB loopt de aanmelding nog samen met de Gecombineerde opgave van 1 maart tot en met 15 mei 2023. Vanaf het aanvraagjaar 2024 zijn er meer momenten belangrijk voor je jaarlijkse aanvraag. De deelnamemelding moet dan voorafgaand aan het aanvraagjaar gebeuren van 15 oktober tot en met 30 november. Via de deelnamemelding geef je feitelijk aan of je in aanmerking wilt komen voor de basispremie, en of je meedoet aan de eco-regeling. De aanmelding bevat het concept-bouwplan en de voorgenomen eco-activteiten.

5. Vraag de uitbetaling aan

Na de aanmelding en het daadwerkelijk uitvoeren van eco-activiteiten kan de definitieve aanvraag gedaan worden. Dit doe je vanaf 15 oktober 2023 tot en met 30 november 2023. Het streven van RVO is om per 1 december zo snel mogelijk de directe betalingen uit te keren. Door de aanpassing van de tijdslijn zal in het eerste jaar de betaaldoelstelling van 95% tijdige betalingen in december waarschijnlijk niet gehaald worden.

Alfa helpt

Zorg er dus voor dat je bouwplan voor 2023 tijdig is doorgerekend, eventueel met behulp van de Alfa rekentool. Wacht ook niet tot het laatste moment met het intekenen van je percelen en het doen van de Gecombineerde opgave. Wil je dat Alfa je ondersteunt bij het nieuwe GLB? Neem dan tijdig contact op met je adviseur. Met ruim 30 vestigingen zijn wij Overal Dichtbij.

Maaike Groot

Maaike Groot

Bedrijfskundig adviseur

088 253 2147 | mgroot@alfa.nl


Meer over Maaike