Banner

Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma provincie Gelderland (POP-3)

1 juli 2019 | Door:  Marit van de Bunt - Willemse

Provincie Gelderland heeft een aantal subsidieregelingen opgesteld vanuit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3). Ga je investeren of start je met een project gericht op duurzaamheid? Ga de onderstaande subsidieregelingen na, wellicht kun je voor de betreffende investering een subsidie ontvangen.

De openstaande POP-3 subsidieregelingen, van dit moment, in de Provincie Gelderland zijn onder andere:

Stallen van de toekomst

Ga je een nieuwe stal bouwen? Dan is deze subsidie wellicht interessant! Deze subsidie is bedoeld voor landbouwers die een nieuwe stal bouwen voor landbouwhuisdieren (m.u.v. varkens). De subsidie wordt verstrekt voor bovenwettelijke investeringen in nieuwe stallen met een minimaal gebruik aan fossiele brandstoffen en maatregelen die o.a. uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Onder de subsidiabele kosten vallen onder andere de kosten voor:

De subsidie is opengesteld van 3 juni 2019 t/m 29 juli 2019 (17:00 uur). De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag moet minimaal € 200.000,- bedragen. Het maximale subsidiebedrag is € 400.000,-.

De subsidieaanvragen worden gerangschikt op basis van het puntenaantal. De voorwaarden voor aanvraag vindt je in het openstellingsbesluit op de website van Provincie Gelderland.

Natuurinclusieve Landbouw 2019

De natuurinclusieve landbouw betreft een subsidie waarbij projectideeën, die zoveel mogelijk landbouwers bereiken die een veranderingsproces willen in gaan naar een duurzaam en natuurinclusief grondgebonden landbouwbedrijf, kunnen worden gesubsidieerd.

Subsidie kan worden verstrekt voor demonstraties of verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers. Deze moeten bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoeleinden en bijdragen aan de volgende thema’s:

Voorwaarde voor deze subsidieregeling is dat u beschikt over voldoende gekwalificeerd en getraind personeel om de activiteiten uit te voeren. Dit personeel moet beschikken over een afgeronde opleiding op ten minste MBO-niveau en drie jaar relevante werkervaring.

Looptijd van deze subsidie is van 3 juni 2019 t/m 15 juli 2019 tot 17:00 uur. Subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag moet minimaal € 28.000,-  bedragen.

Alfa is dichtbij

Heb je vragen over deze subsidies en/of wil je ondersteund worden bij de aanvraag hiervan? Neem contact op met één van onze specialisten.

Marit van de Bunt - Willemse

Marit van de Bunt - Willemse

Bedrijfskundig adviseur

088 2531425 | mvdbunt@alfa.nl


Meer over Marit