Banner

Column: Toch een belastingherziening?

15 november 2018 | Door:  Teus van de Bospoort

Gaat er toch wat veranderen aan het idee om hoge schulden van de DGA aan zijn BV te belasten?

Mijn vorige column, die ging over het idee van de regering om hoge schulden van de DGA aan zijn BV zonder nadere reden te belasten, sloot ik af met de opmerking dat we daarover mogelijk nog het nodige gaan horen.

Vrijdag 9 november 2018 kwam de staatssecretaris, heel onverwacht, met de mededeling dat hij wil gaan werken aan voorstellen tot een forse belastingherziening.
Box 2 in de inkomstenbelasting zou daar een belangrijk onderdeel van worden. Dezelfde box dus waarin ook de hoge DGA schuld zou worden belast.
Een ingrijpende wijziging door herziening, die mogelijk al op redelijke termijn kan ingaan, is naar mijn mening een goede reden om het eerste idee maar te laten varen.

Dat er behoefte bestaat om het uitstel van de zogenaamde AB-claim in enige mate te beperken, kan ik begrijpen. De commissie Dijkhuizen heeft daar in 2013 al goede voorstellen voor gedaan. De staatssecretaris zou er goed aan doen dit rapport uit de bureaulade te halen en eens af te stoffen.

Er komt dan ruimte in de bureaulade. Op die plek kan dan mooi het bizarre plan om rücksichtslos over schulden aan de BV te gaan heffen, neergelegd worden.......Diep weggestopt.

 

Teus van de Bospoort

Teus van de Bospoort

Directeur

088 2531426 | tvdbospoort@alfa.nl


Meer over Teus