Schenking door trouwen met een beperkte gemeenschap van goederen?

2 februari 2021 | Door:  Nelleke Scholten - Pol

Al een tijd is het nieuwe huwelijksvermogensrecht van kracht. Hierdoor hebben en houden echtgenoten hun eigen voor huwelijkse vermogen, tenzij ze anders overeenkomen. Hoe zit het nu als je vrijwillig toch een deel van je vermogen ‘overhevelt’ bij het aangaan van een huwelijk? Is er dan sprake van een schenking?

De gevolgen voor de schenkbelasting bij het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden voor of tijdens het huwelijk, worden steeds duidelijker. Onlangs was hierover weer een uitspraak. De echtgenoten hadden, zoals de wet dat tegenwoordig regelt, geen algehele gemeenschap van goederen maar huwelijkse voorwaarden. Géén algehele gemeenschap van goederen, maar wil je je partner wel deels laten meegenieten van je vermogen? Dit kan zonder dat het als schenking wordt gezien!

In dit recente voorval maakte één van de echtgenoten een grote som geld over naar een bankrekening. Deze bankrekening werd bij het voltrekken van het huwelijk als gemeenschappelijk bestempeld. De andere echtgenoot kreeg hierdoor recht op de helft van het tegoed op deze bankrekening; het behoorde door het huwelijk tot hun beperkte gemeenschap. Dit is toegestaan en is geen schenking, ondanks dat echtgenoten voor het overige gescheiden vermogens hebben. Het is door het huwelijk ‘gewoon’ onderdeel gaan uitmaken van de beperkte gemeenschap van goederen en wordt niet als schenking aangemerkt. Dit ondanks dat het overhevelen van vermogen zo heel bewust kan worden gepland en het overige vermogen buiten beschouwing kan worden gelaten.

Met name op latere leeftijd kan dit een mooie manier zijn om in een (mogelijk tweede) huwelijk de partner wel te verzorgen en daarnaast, met het oog op de toekomstige erfenis voor de kinderen, een gescheiden vermogen te behouden.

Nelleke Scholten - Pol

Nelleke Scholten - Pol

Juridisch adviseur

088 2532783 | nscholten@alfa.nl


Meer over Nelleke