Banner

Openstelling najaarsronde SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie)

14-10-2019

 Let op: dit is de laatste openstellingsronde binnen de huidige SDE+ regeling!*
 

Openstelling

Van dinsdag 29 oktober tot en met donderdag 14 november is het weer mogelijk om de aanvraag voor deze subsidieregeling in te dienen.
Net als de afgelopen jaren is er een subsidie van vijf miljard euro beschikbaar voor investeringen in duurzame energieproductie.
De subsidie is ingedeeld in vijf categorieën en bestaat uit een bijdrage per opgewekt kilowattuur. Deze bijdrage geldt afhankelijk van de categorie voor een periode tot maximaal 15 jaar.
De regeling wordt opengesteld in drie fases, waarbij het subsidiebedrag per fase oploopt, maar de kans kleiner wordt dat er daadwerkelijk toekenning plaatsvindt.


Biomassa, zon of wind?

Binnen de SDE+ kan er geïnvesteerd worden in de categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon.
In de praktijk hebben we gezien dat vooral de investering in zonne-energie, wind-energie en/of biomassa interessant kunnen zijn. De SDE+ subsidie maakt dat de investeringen in veel gevallen financieel rendabel worden.
In het adviesrapport dat de commissie Remkes op 25 september jl. heeft gepubliceerd wordt echter negatief gesproken over de inzet van energie uit biomassa. Om die reden bestaat de kans dat energie uit biomassa op termijn niet langer gesubsidieerd gaat worden. Daarnaast houden we er bij Alfa rekening mee dat de zonnepanelen in de toekomst mogelijk buiten de boot gaan vallen voor subsidiëring via de SDE-regeling.

 *In 2020 zal de verruimde regeling SDE++ geïntroduceerd gaan worden. Deze nieuwe regeling zal zich naast duurzame energieproductie ook gaan richten op CO2-reductie. Denk bij CO2-reducerende technieken aan bijvoorbeeld: warmtepompen, industriële elektrische boilers, CO2-afvang en CO2-opslag.
Op dit moment werkt de overheid de SDE++ regeling verder uit. 
 
Heeft u interesse in SDE+ regeling of heeft u vragen over de mogelijkheden voor uw onderneming? Neemt u dan gerust contact met ons op, wij denken hierin graag met u mee.