Banner

Ondersteunende maatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis

24 maart 2021 | Door:  Rolinde Bonte

De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) zijn twee van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. Wat houden deze regelingen precies in?

Voor wie zijn de regelingen? 

De Tozo is een aanvullende uitkering voor levensonderhoud, mocht het inkomen door de crisis tot onder het sociaal minimum zijn gedaald. Het voorziet tevens in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de crisis op te vangen. Kom je als zelfstandig ondernemer in financiële problemen door de coronacrisis, dan kun je een Tozo-uitkering aanvragen. De voorwaarde is wel dat je vóór 17 maart 2020 staat ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). 

Mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, kunnen via de TVL-regeling subsidie aanvragen. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers hebben recht op een subsidie voor de vaste lasten. Het te ontvangen bedrag is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. Ook kent de TVL aanvullende voorwaarden. 

Terugwerkende kracht aanvraag Tozo-uitkering en uitstel aflossing Tozo-lening 

De Tozo is gewijzigd zodat het mogelijk wordt om met terugwerkende kracht een Tozo-uitkering aan te vragen. Ook is de Tozo veranderd in verband met versoepeling van voorwaarden van de Tozo-lening. Vanaf 1 februari 2021 kan algemene bijstand op basis van de Tozo worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de maand voorafgaand aan de aanvraag. Op deze manier krijgt de ondernemer meer tijd om te bepalen of een uitkering noodzakelijk is. De terugwerkende kracht van de aanvraag is mogelijk tot 1 april 2021. Vanaf 1 april 2021 geldt Tozo 4. Daarvoor dient een nieuwe aanvraag ingediend te worden. 
 
Voor de Tozo-lening wordt geregeld dat de terugbetalingsdatum met maximaal zes maanden wordt uitgesteld tot 1 juli 2021. Genoemd uitstel geldt alleen voor alle zelfstandig ondernemers die vóór 1 januari 2021 de Tozo-lening zijn aangegaan. De zelfstandig ondernemers die deze lening na 1 januari 2021 aangaan, hoeven niet gelijk te starten met het terugbetalen van de lening. Tevens wordt voor alle Tozo-leningen de looptijd met zes maanden verlengd van 3 jaar tot 3,5 jaar.  

Voorwaarden TVL 

Om in aanmerking te komen voor de TVL moet de ondernemer aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een aantal van deze voorwaarden zijn:

In eerste instantie zou de TVL beschikbaar zijn van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020. Dit is verlengd tot 1 juli 2021. De vaste lasten drempel is verlaagd naar € 3.000 voor drie maanden. Die drempel bedroeg eerst € 4.000 voor vier maanden. Het minimale subsidiebedrag is nu € 750 voor drie maanden. Dit was eerst € 1.000 voor vier maanden.

De eerste zes maanden van 2021 is de TVL ook beschikbaar voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over de regelingen? Neem dan gerust contact met ons op!

Rolinde Bonte

Rolinde Bonte

Fiscaal juridisch medewerker

088 2532781 | rbonte@alfa.nl


Meer over Rolinde