Banner

Huwelijkse voorwaarden opstellen als ondernemer: is dat tegenwoordig nog nodig ter bescherming van je bedrijf?

31 augustus 2021 | Door:  Nelleke Scholten - Pol

Sinds 2018 trouw je automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat je – als je geen huwelijkse voorwaarden opstelt – vanaf én gedurende het huwelijk een gemeenschappelijk vermogen opbouwt. Wat echtgenoten voor het huwelijk hadden, blijft privé vermogen van de betreffende echtgenoot. De hamvraag is wat er precies tot het gemeenschappelijk vermogen gaat behoren. Hierover valt het nodige te zeggen en worden ook de nodige rechtelijke procedures verwacht.

Dit artikel gaat over huwelijkse voorwaarden, maar je mag dit ook vervangen voor partnerschapsvoorwaarden.

Op basis van de nieuwe regels die gelden sinds 2018 geldt het volgende uitgangspunt voor de opbouw van het gemeenschappelijke vermogen. Tijdens het huwelijk komen de verworven baten, onder meer dat wat wordt verdiend met arbeid en ook dat wat je daarmee als ondernemer genereert, ten goede van het gemeenschappelijk vermogen. Als ondernemer ben je zelf meestal degene die bepaald wat je inkomen is. Het is immers vaak interessant om niet alle winst direct uit de onderneming te onttrekken maar ook werkkapitaal te (be)houden. Heeft de ondernemer hier dan alle vrijheid om te bepalen wat zijn inkomen is en wat er tot het gemeenschappelijk vermogen gaat behoren? Nee!
De wet laat je als ondernemer ten opzichte van je partner niet helemaal vrij en geeft voor het bepalen van dit inkomen een bandbreedte af: “een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen.”

Hiermee wordt bij wet voorkomen dat een ondernemer zijn inkomen kunstmatig laag houdt en het inkomen uit arbeid buiten het gemeenschappelijke vermogen van de echtgenoten blijft. Je bent aan het gemeenschappelijk vermogen immers een redelijke vergoeding verschuldigd. 

Redelijke vergoeding?

Wat is dan een redelijke vergoeding? Deze redelijke vergoeding kan ook zien op niet uitgekeerde winst, want de vergoeding ziet immers op de kennis, vaardigheden en arbeid die is aangewend ten behoeve van de onderneming gedurende het huwelijk. Dat (een bepaald deel van de) winst niet uitgekeerd wordt, wil niet zeggen dat deze niet in het gemeenschappelijk vermogen valt. Als ondernemer doe je er daarom goed aan om vast te leggen wat volgens jou en je partner als redelijke vergoeding moet worden gezien. 

Risico’s

Bij loondienst is het meestal eenvoudig terug te zien wat er in een jaar ontvangen is voor de verrichte arbeid en daarom tot het gemeenschappelijk vermogen gaat behoren. Als je te maken hebt met winst uit onderneming of in dienst bent bij je eigen B.V. en ook zelf je salaris bepaalt, is dit vaak minder eenvoudig. Wat behoort er nu tot de vergoeding? Moet je bij echtscheiding (of op een ander moment) overleggen welk deel van de door de onderneming gemaakte winst als inkomen gold, dan kan dat vervelend zijn. De echtgenoten hebben dan immers verschillende belangen. De meeste ondernemers willen op zo’n moment de voortzetting van de onderneming juist beschermen en niet het gemeenschappelijk vermogen moeten ‘spekken’.  De veronderstelling is vaak dat het ondernemingsvermogen buiten het gemeenschappelijk vermogen valt. Maar wat is dan de waarde van dit ondernemingsvermogen?

De oplossing

Je kunt met je partner afspreken hoe het gemeenschappelijk vermogen zich ontwikkelt tijdens het huwelijk. Je spreekt af wat volgens jullie de ‘redelijke vergoeding’ precies inhoudt waar de wet het over heeft. Ook doe je er verstandig aan om vast te leggen wat het ondernemingsvermogen is op het moment van trouwen. Een andere oplossing kan zijn dat je voor een hele andere regeling kiest. Hiervoor moet je wel op voorhand afspraken maken over hoe het gemeenschappelijk vermogen zich in jullie situatie  wél ontwikkeld. Doe je dat niet dan regelt de wet dit voor jullie. 
De gemaakte afspraken leg je vast bij de notaris in een akte huwelijkse voorwaarden. Alfa helpt je graag hierin de juiste keuzes te maken. Vraag een van onze adviseurs om mee te denken over een voor jullie passende regeling, als het mogelijk is en bij voorkeur vóór je in het huwelijksbootje stapt.

Conclusie 

Ben je ondernemer of trouw je met een ondernemer leg zaken dan goed vast en kies er voor om huwelijkse voorwaarden op te stellen. In deze huwelijkse voorwaarden adviseren wij je om goede afspraken te maken over de redelijke vergoeding of zelfs deze regeling helemaal buiten toepassing te laten. 

Nelleke Scholten - Pol

Nelleke Scholten - Pol

Juridisch adviseur

088 2532783 | nscholten@alfa.nl


Meer over Nelleke