Banner

Gecombineerde Opgave aangepast voor 4 procent-derogatie GLMC-8

6 mei 2024 | Door:  Marloes ter Woerds

De verplichting vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) om 4 procent van je bouwland niet-productief te laten, bekend als GLMC 8, is vanaf 2024 van kracht. Wel is er een extra manier om invulling te geven aan deze plicht, lees hiervoor ook een eerder verschenen artikel. De minister heeft onlangs besloten gebruik te maken van een uitzonderingsmogelijkheid, genaamd 4 procent derogatie. Recentelijk hebben ondernemers bericht ontvangen van RVO om deze mogelijkheid aan te vinken in de Gecombineerde Opgave (GO).

Derogatie

De term ‘derogatie’ zoals wij deze binnen de mestwetgeving kennen, biedt de mogelijkheid om meer dierlijke mest onder voorwaarden aan te wenden op landbouwgrond.  Definitie van ‘derogatie’ is echter ook afwijkend van de wettelijke regels. Dit is gebeurd met eis van 4 procent niet-productief bouwland (GLMC 8) en moet niet verward worden met het mestbeleid.

Uitzondering Invulling GLMC 8: niet productief bouwland, landschapselementen

In 2024 is er de mogelijkheid om op een andere manier te voldoen aan de verplichting van 4 procent niet-productief bouwland, dan genoemd in het eerder verschenen artikel. Het is mogelijk om dit in te vullen met 4 procent van vanggewassen en/of in combinatie met braakliggende grond, stikstofbindende gewassen en landschapselementen. Hierop mag  geen chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden worden gebruikt.

Conclusie verstuurde bericht van RVO

Mocht je bedrijf zijn vrijgesteld of heb je reeds 4 procent van het bouwland niet productief gelaten, en dit reeds al hebben aangegeven in de Gecombineerde Opgave? Dan is het verstuurde bericht van RVO niet van toepassing voor je bedrijf.

Mocht je bedrijf niet zijn vrijgesteld en wil je op een andere manier invulling geven aan de verplichting van de 4% niet productief bouwland, dan is het bericht van RVO wel van toepassing voor je bedrijf:

Vragen

De gecombineerde opgave kan nog ingediend worden tot en met 15 mei. Hulp nodig? Vraag dan je Alfa adviseur in de regio. We helpen je graag verder!

Marloes ter Woerds

Marloes ter Woerds

Bedrijfskundig adviseur

088 2531253 | mterwoerds@alfa.nl


Meer over Marloes