Banner

Weet jij als ondernemer hoe het zit met de informatieplicht energiebesparing?

18 juni 2020 | Door:  Wouter Vieveen

Sinds 1 juli 2019 is er een informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt jouw onderneming tenminste 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardas? Dan val je onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat je aan de slag moet. In dit artikel hebben wij een aantal zaken voor je op een rij gezet.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht ondernemers om energie te besparen. In 2019 is deze regelgeving verandert en is er een nieuwe informatieplicht bij gekomen. Met de informatieplicht wil de overheid energiebesparing versnellen.
 

RUD Drenthe

Onlangs is het RUD Drenthe, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, gestart met het aanschrijven van ondernemers in Drenthe omtrent de energie informatieplicht. Ondernemers dienen binnen 8 weken na verzenddatum van de brief reageren. Dit geldt ook voor ondernemers die onder de 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 gas zitten. Als er niet binnen de termijn van 8 weken wordt gereageerd, dan kan er handhavend worden opgetreden.

Maatregelen

Vanaf 2019 dient de ondernemer iedere 4 jaar een melding te doen welke maatregelen op gebied van energiebesparing er zijn genomen. Per branche is er een lijst met bespaarmaatregelen (EML, Erkende Maatregelen Lijst) opgesteld die een terugverdientijd hebben van minder dan vijf jaar. De erkende maatregelen moeten worden geregistreerd en gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemingen (RVO). Dit moet worden ingevoerd in het Eloket van de overheid. Als je beschikt over eHerkenning kun je dit zelf indienen. Het is dan wel van belang dat je helder hebt wat de maatregelen inhouden en aan welke maatregelen de organisatie voldoet. Hierbij dient ook toelichting te worden gegeven bij de verschillende maatregelen. Aan de hand hiervan kan de overheid controleren of aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Enkele voorbeelden van zogenoemde “erkende maatregelen” zijn:

Via de Wetchecker energiebesparing kan je kijken welke verplichtingen je hebt en hoe je daaraan kunt voldoen. Let wel, het opwekken van zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Hiermee wordt immers geen energiebesparing gerealiseerd.

De meeste van de hierboven beschreven maatregelen zijn opgenomen in de Energielijst en komen daarmee in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA) die in 2020 is vastgesteld op 45%.

Voordelen

Hoewel deze informatieplicht een (extra) administratieve last is, heeft het besparen van energie natuurlijk ook voordelen. Je beperkt de uitstoot van broeikasgassen (CO2) en de kosten van de energiebesparende maatregelen verdien je volgens de overheid binnen 5 jaar terug. Je bespaart dus op je kosten voor stroom en gas. En dat scheelt uiteindelijk in je portemonnee.

Benut de mogelijkheden

Er zijn subsidiemogelijkheden om je bedrijf te verduurzamen. Het is de kunst om al deze regelingen zo optimaal mogelijk te benutten en te combineren. Uiteraard kan Alfa je hierbij van dienst zijn. Neem hiervoor contact op met Wouter Vieveen, tel 088 2531628/ wvieveen@alfa.nl of Henny Jonkers, tel 088 2532217/ hjonkers@alfa.nl.  Alfa helpt graag om jouw energie-doelstellingen te verwezenlijken.

Wouter Vieveen

Wouter Vieveen

Bedrijfskundig adviseur

088 2531628 | wvieveen@alfa.nl


Meer over Wouter