Banner

Recreatie Expert Team Drenthe

28 november 2018 | Door:  Geert Manting

Het recreatieschap Drenthe heeft samen met de Recron het initiatief genomen om begin 2014 het recreatie expert team op te richten.

Dit team bestaat uit deskundigen uit de accountancy, bankwereld, organisatie-deskundigen, juristen landschapsdeskundigen, marketing enz. enz..  

Het doel van de oprichting is om in de provincie Drenthe de veelal kleine recreatieve bedrijven op een breed terrein ondersteuning te bieden.

Ondersteuning kan, mede gelet op de deskundigheid binnen het team, vanuit diverse kanten bekeken worden. In het begin was de vraag vanuit de branch vaak gericht op de (on)mogelijkheid tot financieren. Inmiddels heeft er duidelijk een verschuiving plaats gevonden richting bedrijfsoverdracht, marketing, organisatie, kostenbeheersing, personeel enz. enz..

Aanbevelingen vanuit het team aan de ondernemer(s) kunnen in eerste instantie erg confronterend zijn maar zijn doorgaans wel “eye openers”. Vaak blijven ondernemers achter met een hoofd vol indrukken en plannen. Om te voorkomen dat al die indrukken en plannen verloren gaan in de waan van de dag krijgen de ondernemers een coach. Deze coach begeleidt de ondernemers gedurende  een half jaar zodat er daadwerkelijk stappen gezet worden.

Tientallen recreatiebedrijven hebben inmiddels het recreatie expert team ingeschakeld.

Wil je meer weten over het recreatie expert team of zou je je willen aanmelden voor deelname meld je dan aan. Dat kan natuurlijk bij Alfa Accountants en Adviseurs. Namens Alfa Accountants en Adviseurs ben ik enthousiast lid van het team en heb ik al talrijke bijeenkomsten mogen bijwonen. 

In het document: Excelleren in Recreatie & (Verbijfs)Horeca zijn 32 handige tips opgenomen.

Geert Manting

Geert Manting

Procesteammanager

088 2531558 | gmanting@alfa.nl


Meer over Geert