Nieuw huwelijksvermogensrecht

23 juli 2018 | Door:  Marga Bijma - Doorn

Vanaf 1 januari 2018 trouwen echtgenoten niet meer standaard in gemeenschap van goederen. Als aanstaande echtgenoten voor het trouwen geen huwelijkse voorwaarden opstellen, geldt een ’beperkte’ gemeenschap van goederen. Vermogen van echtgenoten bij het begin van hun huwelijk en schenkingen en erfenissen worden vanaf 1 januari 2018 niet meer automatisch gemeenschappelijk eigendom.

Uitsluitingsclausule verleden tijd? 

Tot 1 januari 2018 was de uitsluitingsclausule in testamenten en schenkingsovereenkomsten erg populair. Deze clausule regelde dat de ‘koude kant’ niet meedeelde in schenkingen en erfenissen. Is het na 1 januari nog wel nodig een uitsluitingsclausule op te nemen? Voor kersverse echtgenoten geldt toch automatisch de regel dat schenkingen en erfenissen buiten de gemeenschap vallen? 

Het antwoord op deze vraag is: ja, het blijft na 1 januari 2018 belangrijk een uitsluitingsclausule op te nemen. In ieder geval voor ’oude’ huwelijken (gesloten voor 1 januari 2018), maar ook bijvoorbeeld voor stellen die besluiten af te wijken van de beperkte gemeenschap van goederen en in plaats daarvan een algehele gemeenschap van goederen met elkaar aangaan. 

Insluitingsclausule 

Vanaf 1 januari 2018 kennen we nog een nieuw fenomeen: de insluitingsclausule. Met de insluitingsclausule kan een erflater of schenker aangeven dat schenkingen en erfenissen tóch in de gemeenschap vallen, ook wanneer echtgenoten een beperkte gemeenschap van goederen hebben. Er zijn eigenlijk twee situaties waarin dit effect kan hebben: bij echtscheiding en bij overlijden van de verkrijger.  

De verwachting is dat er veel gebruikt zal wordengemaakt van een combinatie van uitsluiting en insluiting, namelijk uitsluiting bij echtscheiding en insluiting bij overlijden. De formulering van deze clausules is (ook in verband met het besparen van erfbelasting!) een belangrijk aandachtspunt. 

Uitsluiten in combinatie met insluiten is en blijft na 1 januari 2018 essentieel! 

Vraag het Alfa!

Het is belangrijk om hier aan te denken wanneer u een schenking gaat doen of een testament gaat opmaken. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op! 

 

Marga Bijma - Doorn

Marga Bijma - Doorn

Fiscaal adviseur

088 2531602 | mbijma@alfa.nl


Meer over Marga