Banner

Moet je bij het bemesten nu wel of geen rekening houden met derogatie?

3 maart 2022 | Door:  Wouter Vieveen

Optimale bemesting van de eerste twee grassneden blijft belangrijk, maar door de onzekerheid omtrent derogatie voor het jaar 2022 willen wij jou adviseren om binnen de 170 kg stikstof/ha uit dierlijke mest te bemesten. Dit is waarschijnlijk ook binnen de gift zoals je deze gewend was. Na de tweede grassnede, wanneer er hopelijk meer duidelijkheid is over toekenning derogatie, kun je een vervolgkeuze maken voor de bemesting van de overige snedes.

Wanneer derogatie daadwerkelijk niet toegekend wordt voor 2022 zal de druk op de mestmarkt sterk toenemen wat mogelijk de prijs voor mestafzet op kan drijven. Mocht je zelfs met derogatie een mestoverschot hebben in 2022 raden wij je daarom aan deze mest in het voorjaar van 2022 af te voeren. Als je bij het niet toekennen van derogatie 2022 een mestoverschot hebt, dan moet je extra mest afvoeren of in voorraad nemen. Heb je onvoldoende mestopslag om extra mest in voorraad te nemen? Wellicht is het dan ook verstandig om deze mest (gedeeltelijk) in het voorjaar af te voeren.

Mest waterverdund uitrijden


Sinds 2019 is het verplicht om drijfmest of vloeibare zuiveringsslib niet langer op de grond, maar in de grond aan te wenden. Deze maatregel is genomen om de emissies te beperken bij het bemesten. Echter voor het uitrijden op klei- en veengronden is een uitzondering gemaakt. Op deze grond mag er wel gebruik gemaakt worden van een sleepvoetbemester als je voldoet aan onderstaande voorwaarden. Op zand en löss gronden is het al sinds 2012 verboden om mest uit te rijden met de sleepvoetbemester.

Voorwaarden gebruik sleepvoetbemester

De mest wordt verdund uitgereden op klei- of veengrond. De verhouding is minimaal één deel water en 2 delen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib. Bij controle moet je kunnen aantonen dat je hieraan voldoet.
Je rijdt de mest in strookjes tussen het gras. Het gras wordt van tevoren opgelicht of zijdelings weggedrukt. De strookjes zijn niet meer dan 5 centimeter breed en de afstand tussen de strookjes is in elk geval 15 centimeter.
Het bemestingssysteem is tot aan de grond gesloten.

Melden doe je ieder jaar voordat je voor de eerste keer waterverdunde mest uitrijdt.
In 2021 was er een extra voorwaarde, namelijk: Heb je een derogatievergunning en gebruik je een sleepvoetbemester als je waterverdunde mest uitrijdt? Dat mag alleen als de buitentemperatuur lager is dan 20 graden Celsius. Deze voorwaarde is per heden onduidelijk door de onzekerheid omtrent derogatie 2022.

Agrariër verantwoordelijk voor bewijslast

Vanaf 2023 wil de overheid doormiddel van digitale registratie dit tot in detail kunnen controleren. Maar doordat deze technieken momenteel nog onvoldoende in productie zijn laat de overheid het momenteel nog bij de plicht door de mest met minimaal 33% te verdunnen met water. Controle hierop blijft onduidelijk, wel moet de veehouder bij controle een geloofwaardig verhaal hebben. Voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn: foto’s van het bijpompen van water in tank of put, bewijs van spoelwater in put, een slang die klaar ligt in de sloot om de tank bij te vullen etcetra. 

De melding moet tussen 1 januari en 31 augustus gedaan worden bij RVO. Dit moet gemeld worden voordat u de eerste keer met water verdunde mest op de grond wil gaan uitrijden. Om je hierin te ontzorgen kan Alfa voor jou de melding Waterverdund uitrijden verzorgen.

Meer weten?

Wil je meer weten over derogatie en wat de besluitvorming hierover voor jou betekent? Neem contact op met Wouter Vieveen

Wouter Vieveen

Wouter Vieveen

Bedrijfskundig adviseur

088 2531628 | wvieveen@alfa.nl


Meer over Wouter