Banner

Fiscale optimalisatie; weet jij wat je kan en moet ondernemen?

2 november 2020 | Door:  Marjon van Wijk

Je bent van ons al sinds jaar en dag dezelfde werkzaamheden gewend. Wij maken jouw jaarrekening, stellen je aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting op, wij verzorgen de administratie en aangifte omzetbelasting en uiteraard adviseren wij jou op diverse gebieden, zowel gevraagd als ongevraagd.

Dichterbij je cijfers 

Het bespreken van de jaarrekening kan helaas, hoe graag we dat ook willen, niet voor iedereen in de eerste maanden na afloop van het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. In veel gevallen gebeurt dit een aantal maanden later. Hoeveel heb je dan nog aan het bespreken van deze cijfers? Kun je hier nog op anticiperen? Uiteraard gebruiken wij de jaarrekeningen ook voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dit zal ook zo blijven, maar hoe fijn zou het zijn om de cijfers van een bepaald jaar tijdig te bespreken en wellicht zelfs nog wat bij te sturen en te kijken of er belastingtechnisch gezien nog wat aangepast kan worden om de fiscale positie te optimaliseren.

Hiervoor hebben wij onze Q4 gesprekken in het leven geroepen. Wij zorgen ervoor dat jouw cijfers actueel zijn en tevens kunnen wij een doorkijkje maken naar de rest van het jaar door middel van een eindejaarsverwachting in ons Alfa Management Paneel. Iedere klant heeft de mogelijkheid inzicht te krijgen in tussentijdse cijfers. Hiervoor ontvang je van ons een link naar Visionplanner. Mocht je dit onverhoopt na de verwerking van de btw-administratie niet hebben gekregen, dan horen wij dit graag, zodat we het alsnog kunnen regelen. Voor meer informatie over AMP verwijs ik je naar het artikel van mijn collega Ronny van Loo.

Lees hier het artikel

Wat is het belang van actuele cijfers?

Op basis van deze tussentijdse cijfers kunnen we met elkaar diverse mogelijkheden op fiscaal gebied, maar ook met betrekking tot je bedrijfsvoering bespreken. Wat is je huidige financiële positie, hoe loopt het met de onderneming, hoe gaat het met personeel en waar kan verder nog bijgestuurd worden? Wij zullen iedere klant, waarbij wij denken dat er adviesmogelijkheden zijn, benaderen voor een gesprek.

Samen vooruit kijken naar de toekomst

We bespreken de bedrijfsvoering. We kijken in hoeverre je investeringsplannen hebt, of er een financieringsbehoefte is en wellicht hebben we het over een eventuele bedrijfsovername. Op fiscaal gebied zijn er talloze mogelijkheden om de positie van je onderneming en je privésituatie te optimaliseren. Hierin adviseren wij je en we hebben het bijvoorbeeld over de investeringsaftrek, het optimaliseren van afschrijvingen, de al dan niet zakelijke auto’s en de mogelijkheden tot het vormen van voorzieningen.

Uiteraard hebben we het ook over de gevolgen van de Coronacrisis. Zijn er gevolgen voor de onderneming en zo ja, van welke steunmaatregelen wordt al gebruik gemaakt en van welke maatregelen zouden we nog gebruik kunnen maken.

Zoals gezegd zullen wij alle klanten benaderen waarvan wij denken dat dit gesprek van belang is. Mocht je hiervoor geen uitnodiging van ons krijgen, maar wel interesse hebben in een dergelijk gesprek dan nodigen wij je uiteraard van harte uit om met ons dit gesprek aan te gaan en samen te kijken naar de mogelijkheden. Neem daarvoor gerust contact op met je klantbeheerder!

Marjon van Wijk

Marjon van Wijk

Klantbeheerder

088 2531554 | mvanwijk@alfa.nl


Meer over Marjon