Banner

Fiscaal vriendelijk investeren

5 februari 2021 | Door:  Patrick Grit

Wil jij in 2021 duurzaam investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, elektrische voer- en werktuigen, mdv stallen, energiezuinige koelinstallaties of een voorkoeler? De Milieu- en Energielijst 2021 van de RVO geeft een handige lijst met milieuvriendelijke en/of energiebesparende investeringen met fiscaal voordeel. Selecteer op jouw branche en zie gemakkelijk om welke investeringen het gaat.

Link: Milieu- en Energielijst 2021 | RVO.nl | Rijksdienst
De Milieu- en Energielijst bevat investeringen welke vallen onder de EIA en de Mia/Vamil regelingen.

Wat is EIA?

EIA staat voor energie-investeringsaftrek en biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Boven op de afschrijving kan op grond van de EIA een extra bedrag worden afgetrokken van de winst. Voor 2021 is deze aftrek 45,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten).

Er zijn vier voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om de investering in een bedrijfsmiddel voor de EIA in aanmerking te komen:
- Het minimale bedrag aan energie-investering is € 2.500 per bedrijfsmiddel;
- Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
- Het bedrijfsmiddel staat op de energielijst (let op: ook bedrijfsmiddelen die niet op de lijst staan maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen kunnen in aanmerking komen, evenals de kosten van een energieadvies);
- Je kan voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek krijgen.

Wat is MIA?

MIA staat voor milieu-investeringsaftrek en biedt de mogelijkheid om de fiscale winst te verlagen. Afhankelijk van de milieueffecten en gangbaarheid van het bedrijfsmiddel kan tot 36% van het investeringsbedrag in mindering worden gebracht op de winst.

Wat is VAMIL?

VAMIL maakt het mogelijk om een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Deze afschrijving is beperkt tot 75%. Door een snellere afschrijving vermindert de fiscale winst. De VAMIL wordt vaak met de MIA gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van dezelfde Milieulijst.

Je komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als de investering voldoet aan de volgende voorwaarden:
- Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn;
- Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst;
- Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
- De investering heeft betrekking op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel;
- Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Voor alle regelingen geldt dat binnen 3 maanden na de investering een melding moet worden gemaakt bij RVO.

Heb je vragen of wil je je laten adviseren over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Patrick Grit.

Patrick Grit

Patrick Grit

Klantbeheerder

088 2531612 | pgrit@alfa.nl


Meer over Patrick