Banner

De accountant met oog voor kwaliteit

29 oktober 2020 | Door:  Lammert Koning

De afgelopen jaren is er veel aandacht vanuit AFM en de accountancywereld op het gebied van kwaliteit. De eisen, wet- en regelgeving veranderen continu en het is de taak van het accountantskantoor om dit in de dossiers en jaarrekeningen door te voeren. Dit in tegenstelling tot het verleden, waar accountantsdossiers minder precies en geordend waren dan tegenwoordig. Iedere accountantsorganisatie dient een eigen kwaliteitssysteem te hebben dat een redelijke mate van zekerheid geeft dat opdrachten worden uitgevoerd conform de toepassing van wet- en regelgeving.  

Accountants moeten vertrouwelijk en objectief zijn 

Klanten moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de jaarrekeningen die een accountant controleert.  Daarnaast  spelen vakbekwaamheid, professionaliteit en integriteit een belangrijke rol. Accountant zijn betekent ook een stuk kwaliteitsgarantie vanuit de beroepsopleiding. Je mag je immers niet zomaar accountant noemen of ingeschreven staan in het accountantsregister; hiervoor moet je een gedegen opleiding hebben voltooid alvorens te worden ingeschreven in dit register. Dit is niet van toepassing voor een administratiekantoor. Eenieder die dat wil kan een administratiekantoor beginnen.  In de volksmond worden de termen ‘administratiekantoor’ en ‘accountantskantoor’ wel eens door elkaar gebruikt terwijl er toch een wereld van verschil is tussen beide benamingen gezien opleiding en daarmee de deskundigheid. Alfa heeft de kwaliteit van haar werkzaamheden hoog in het vaandel staan. De interne kwaliteitslat wordt desalniettemin steeds een stukje hoger gelegd.

Binnen Alfa cluster Groningen-Assen is Lammert Koning nauw betrokken bij de kwaliteit van de dossiers. Lammert heeft veel ervaring doordat hij bij diverse accountantskantoren heeft gewerkt, zowel klein als groot, waaronder  bij de Big Four kantoren. In 2006 is hij in dienst getreden bij SCT Accountants dat in 2014 is overgenomen  door Alfa Accountants. Bij Alfa vervult Lammert de rol van relatiebeheerder en accountancyverantwoordelijke waarbij hij zich met name richt op de kwaliteit van de dossiers. Naast dat hij de kwaliteit van dossiers bewaakt is Lammert ook relatiebeheerder en sparringpartner voor klanten. 

Oog hebben voor kwaliteit  

Eén keer per jaar worden er interne reviews van dossiers bij Alfa gedaan. Hierbij toetsen accountants van een “reviewteam” dossiers van de diverse clusters van Alfa. “Sinds 2015 ben ik in de rol van tekeningsbevoegde accountant gerold. Waarom ik geschikt bevonden ben om toe te zien op de kwaliteit? Ik ben iemand die goed de puntjes op de i wil hebben en leg daarvoor de lat ook hoog. In deze rol moet je streng toezien op regels en de dossiervorming en zorgen dat de zaken goed voor elkaar zijn. Elk dossier moet aan de eisen voldoen. De combinatie van klantcontact, het samenwerken met collega’s en hoe dossiers kunnen worden verbeterd maakt mijn werk het leukst.” 

Digitalisering en IT in de accountancy  

Een verhoogde mate van digitalisering speelt al een langere tijd en kun je niet meer omheen. Neem bijvoorbeeld de belastingaangifte waar de gegevens van bijvoorbeeld de eigen woning, hypotheek, uitkeringsinstanties en inkomen zijn voorgeprogrammeerd. In principe kan je, als alles akkoord is, met één druk op de knop de aangifte verzenden. Dit proces van automatisering en digitalisering is in het administratieve proces ook gaande. Het is daarom ook van belang dat accountants inspelen op deze veranderingen en inzetten op het begrijpen van deze nieuwe technologie en daardoor zal de opleiding meer IT-gericht worden. We werken ernaartoe dat in een administratiepakket  alles kan worden ingelezen waardoor de werkzaamheden van de accountant ook zullen veranderen. De digitalisering zal ervoor zorgen dat steeds meer geautomatiseerd gaat worden, wat wel betekent dat de klant over real time-informatie beschikt. Het inboeken zal steeds meer verdwijnen en de digitale verwerking van facturen zal dit vervangen. 

Ik zet me in voor een betere wereld  

Naast zijn rol als klantbeheerder en accountancyverantwoordelijke is Lammert deelnemer in de projectgroep van toekomstgericht ondernemen, waar hij ook veel affiniteit mee heeft. “Doordat ik veel over de wereld reis, zie ik hoe mensen met de wereld omgaan en vraag ik me af hoe lang dit nog zo door kan gaan. Hier kun je je vraagtekens bij zetten. Ik ben van mening dat we met elkaar meer naar een circulaire economie moeten gaan.”  

Iedereen is gelijk bij Alfa 

“De cultuur binnen Alfa maakt het grote verschil dat ik met veel plezier naar het werk ga. In het verleden heb ik ook bij grotere kantoren gewerkt en daar heb je te maken met een heel andere hiërarchie. Bij Alfa is iedereen gelijk, Jan is Jan en Piet is Piet. Hierdoor heb je een hele andere verhouding met elkaar en heeft iedereen respect voor elkaar.” 

Lammert Koning

Lammert Koning

Senior klantbeheerder/ accountancyverantwoordelijke

088 2531607 | lkoning@alfa.nl


Meer over Lammert