Banner

Belangrijke data voor agrariërs

25 februari 2022 | Door:  Wouter Vieveen

Het voorjaar staat alweer voor de deur, waarbij er meestal weer veel werk verzet moet worden. Door de drukke werkzaamheden kunnen belangrijke data snel vergeten worden. Wij hebben  in dit artikel een overzicht gemaakt van belangrijke data voor de komende maanden. Noteer alvast de data die voor jou van toepassing zijn.

Uitrijden van mest

Vanaf woensdag 16 februari 2022 mag er weer drijfmest uitgereden worden op de percelen grasland en bouwland. Gezien de hoeveelheid regen die de afgelopen weken gevallen is zal het uitrijden wellicht nog even duren zodat de bodem niet te veel zal beschadigen.
Uitzondering hierop zijn de mais op zand percelen. Op deze percelen mag pas vanaf 15 maart 2022 drijfmest uitgereden worden.

Gecombineerde opgave

Vanaf 1 maart tot en met 15 mei 2022 kan de gecombineerde opgave weer worden ingediend bij de RVO.
Voor veel ondernemers zal er in mijn-percelen een wijziging zijn in de perceelsgrenzen naar aanleiding van de BGT-check. Je kunt deze grenzen nu ook al bekijken en waar nodig aanpassen.

Wil je gebruik maken van de fosfaatdifferentiatie (hogere fosfaatnormen) voor jouw percelen? Zorg dan dat je grondmonsters hebt die op 15 mei 2022 niet ouder zijn dan 4 jaar,  dit is uiterlijk 15 mei 2018.  Laat dus tijdig jouw percelen bemonsteren als je hier gebruik van wil maken. De bemonsterde waarde geef je op in de gecombineerde opgave en stuur je uiterlijk 15 mei 2022 in aan de RVO door middel van de gecombineerde opgave.

Grasland scheuren

Grasland scheuren kan vanaf 1 februari 2022. Let er echter op dat er diverse eisen en beperkingen aan zitten welke verschillen per grondsoort en in welke periode je het grasland wil gaan scheuren. In sommige situaties mag stikstofbemesting namelijk alleen wanneer uit een graslandvernietigingsmonster blijkt dat het volggewas stikstofbemesting nodig heeft. In andere situaties mag je alleen grasland scheuren wanneer dit bij de RVO gemeld is. Scheur je gras op zand- of lössgrond in de periode van 1 tot en met 10 februari 2022 en ga je aansluitend mais, consumptie- of fabrieksaardappelen telen? Houdt dan rekening met de korting op de gebruiksnormen. Op zand- en lössgrond krijg je ook te maken met een korting op jouw stikstofgebruiksnorm, wanneer het gras scheurt in de periode van 16 juli tot en met 31 augustus 2022.

Extra stikstof per ha

Wil je meer stikstof gebruiken dan de gebruiksnormen? Dit kan door middel van de “stikstofdifferentiatie” of “equivalente maatregel” wanneer je op jouw percelen over de afgelopen 3 jaar elk jaar een hoge gewasopbrengst haalt. Vanwege de eis van de gewasopbrengst en de aanvullende voorwaarden voor het meedoen aan de regeling zullen de meeste bedrijven niet in aanmerking komen voor de regelingen. Klik op één van de onderstaande linkjes van de RVO als je meer wilt weten over de voorwaarden van deze regelingen.

Meer weten?

Wouter Vieveen helpt je graag bij het regelen van bovenstaande zaken. Mochten er vragen zijn over de onderwerpen, neem dan gerust contact met Wouter op. 

Wouter Vieveen

Wouter Vieveen

Bedrijfskundig adviseur

088 2531628 | wvieveen@alfa.nl


Meer over Wouter