Banner

Waar ligt jouw dagelijkse focus? Verleden, heden of toekomst?

4 oktober 2021 | Door:  Manóach den Hertog

Als ondernemer heb je iedere dag één primaire uitdaging; op een goede wijze omgaan met de waan van de dag. Dit kan jou als ondernemer namelijk belemmeren om te werken aan de toekomst. Het herijken van de strategie, het optimaliseren van de samenwerking binnen jouw team of wellicht het uitdenken van jouw persoonlijke doelen en dromen. Om hier op een juiste manier mee om te gaan, is persoonlijk leiderschap nodig. Dit vraagt het vermogen en de bereidheid om te reflecteren op het eigen handelen.

Minder brandjes blussen

Vermoedelijk zal niemand stellen dat de toekomst voor zijn of haar onderneming al volledig is uitgekristalliseerd. Uiteindelijk gaat die toekomst wel impact hebben op de bestendigheid van jouw onderneming voor de lange termijn en haar verdienvermogen. Dat maakt dat er ruimte in het hoofd en in de agenda vrijgemaakt moet worden. Ruimte om aan de slag te gaan met een schets van de toekomst en de essentiële vertaalslag naar acties voor vandaag. De praktijk leert echter dat ondernemers - juist in deze onzekere periode - in de regel ongewild fungeren als ‘brandweerman/-vrouw’. Als je dit fenomeen herkent, zul je mogelijk beamen dat dit zomaar uit kan groeien tot een dagtaak. Zolang dit het geval is, blijft dit een hindernis in de route naar een duurzame toekomst voor jouw onderneming. 

Minder hard werken

Hoe dan, hoor ik je vragen. Het korte antwoord: laat een ander het brandje blussen! Niet door passief af te wachten, maar door jouw medewerkers ruimte te geven en hen te stimuleren zelf na te denken over een mogelijke oplossing. Biedt hen eveneens de ruimte om te werken aan persoonlijk leiderschap. Gebruik de kracht van jouw team en laat je verrassen. Lees hieronder hoe de persoonlijkheidsanalyse van Alfa jou kan helpen om te bepalen op welke wijze jij hier slim mee om kunt gaan. 

Lees meer over de persoonlijkheidsanalyse van Alfa

Meer betrekken van jouw team

Tijdens het lezen, heb je ongetwijfeld al nagedacht hoe de praktijk er binnen jouw team uitziet. Zaakjes op orde? Prachtig! Heb jij hierin nog stappen te zetten? Ook prachtig! Dit inzicht is namelijk de basis om de stappen in de toekomst te kunnen zetten. Dit doe je dan niet langer in eenzaamheid als ondernemer, maar gezamenlijk met jouw team. Veelal is het personeel het meest waardevolle kapitaal van een onderneming. Betrek hen in jouw zoektocht naar de toekomst en de afwegingen die je daarin maakt. Dit zorgt ten eerste voor actieve betrokkenheid op de korte termijn. Daarnaast resulteert het in een sterker commitment voor de lange termijn. Zij worden medeverantwoordelijk voor de toekomstige koers van jouw onderneming.

Meer gebruik maken van data

De wijze waarop je deze toekomst met al haar uitdagingen tegemoet gaat, zal voor iedereen anders zijn. Vast staat dat het benutten van de kennis en kunde van jouw team je hierin zal helpen. Gebruik hiernaast ook de mogelijkheden van data. Data en IT zijn geen noodzakelijk kwaad, maar cruciaal om een duurzame, bestendigde positie voor jouw onderneming te verwerven. Dat ondernemen niet in één rechte lijn verloopt zal je ongetwijfeld al hebben ervaren. Data gaat ook zeker niet voorspellen hoe jij op een rechte lijn terecht zult komen. Het gebruik van data biedt jou de mogelijkheid om gefundeerd bij te sturen. Mogelijk bij afwijkingen op de route naar de toekomst of om een alternatief scenario te kunnen wegen. Vanuit Alfa bieden wij klanten het Alfa Management Paneel aan. Dit helpt om financieel inzicht te creëren. Tijdens periodieke gesprekken is het mogelijk gezamenlijk te sparren en bij te sturen waar dat nodig is.

Zou jij comfortabel in een vliegtuig stappen met een piloot zonder meters om op te sturen en die gelijktijdig in het gangpad druk bezig is als stewardess de passagiers te bedienen?
 

Wil jij graag sparren over hoe jij jouw bedrijf toekomstbestendig kunt maken? Neem dan contact op met één van onze strategische adviseurs. Met meer dan 30 vestigingen in Nederland is Alfa altijd dichtbij. Hou daarnaast de komende periode onze website en social media in de gaten. Er zullen nog meer artikelen worden geplaatst die van waarde kunnen zijn voor de toekomst van jouw onderneming.

Niets missen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Manóach den Hertog

Manóach den Hertog

Relatiemanager MKB / Strategisch adviseur

088 2532002 | mdenhertog@alfa.nl


Meer over Manóach