Banner

Geld verdienen met het verlagen van de ammoniakuitstoot

21 december 2021 | Door:  Valentijn van Riel

De afgelopen periode wordt er in het nieuws en de politiek veel gesproken over de uitstoot van ammoniak door de veehouderij. De verhoging van de klimaat- en stikstofdoelen in 2030 is een forse uitdaging die niet voor alle bedrijven realistisch is. Maar er zijn  mogelijkheden die kunnen helpen om stikstof te reduceren en de veehouderij in de toekomst te versterken. Maar hoe kun jij nu sturen op het verlagen van je ammoniakemissie in je bedrijfsvoering en hier geld aan verdienen?

Extra inkomsten

Veel melkfabrieken werken met een duurzaamheidsprogramma. Deze programma’s stellen eisen op het gebied van kwaliteit, dierenwelzijn, duurzame productie, voedselveiligheid en weidegang aan de hand van diverse kengetallen. Een aantal van deze kengetallen komen uit de KringloopWijzer. Een van de kengetallen is de ammoniakemissie per hectare. Door het verlagen van de ammoniakemissie kan je meer duurzaamheidspunten verdienen.

De ammoniakemissie wordt in de KringloopWijzer per hectare berekend. Dit omdat ammoniak uit de lucht neerslaat op het aardoppervlakte. Ben je grondgebonden, dan heb je voldoende ruimte om de ammoniakemissie op je bedrijf op te vangen. Door een grondgebonden bedrijfsvoering kan een melkveehouder makkelijker de punten op het gebied van ammoniak uit het duurzaamheidsprogramma halen.

Aanpassingen om de ammoniakemissie te reduceren

Een eerste logische aanpassing is meer hectares in het bouwplan. Bij meer hectares in het bouwplan wordt de stikstofdepositie verdeeld over meer hectares. Een richtlijn hierbij is dat, als de melkproductie van 17.000 kg melk per hectare daalt naar 15.000 kg melk per hectare, de ammoniakuitstoot met 3 kg per hectare daalt. Het kopen of pachten moet echter wel passen bij het financiële plaatje van het bedrijf. Land kopen leidt in veel gevallen tot hogere financieringslasten. Daarentegen kan het kopen van land op veel melkveebedrijven tot een betere ruwvoerpositie en tot minder mestafzetkosten leiden. Wil jij weten wat voor jou de ideale hoeveelheid grond in het bouwplan is om het duurzaamheidsprogramma te voldoen? Neem dan contact op met jouw Bedrijfskundig adviseur van Alfa Accountants en Adviseurs.

Een tweede belangrijke mogelijkheid om de ammoniakuitstoot te verlagen is het sturen op de ruw eiwit/kVEM verhouding. Een handvat hierbij is dat een daling van 10 gram eiwit per kVEM leidt tot een 4,6 kg lagere ammoniakemissie per hectare. Het verlagen van de ruw eiwit/kVEM verhouding kan in veel gevallen zonder verlies van melkproductie. Door energierijke voedermiddelen zoals maïs of bietenpulp te voeren kan de ammoniakuitstoot dalen en de stikstofefficiëntie van de veestapel omhoog gaan. Bovendien kan een hogere stikstofefficiëntie geld opleveren omdat het eiwit uit de eiwitrijke voedermiddelen beter benut wordt.  

Een derde mogelijkheid is het efficiënter bemesten. Ongeveer de helft van alle ammoniak die bij een melkveebedrijf vrijkomt wordt veroorzaakt door bemesting. Efficiënter bemesten kan onder andere door het toevoegen van water aan de drijfmest in de zomerperiode en mest uitrijden in de periode dat de mest het best benut wordt, dus in het voorjaar en bij koel en regenachting weer.

Bedrijfsspecifiek advies

Bij ieder bedrijf heeft het aanpassen van de bedrijfsvoering andere effecten op de ammoniakemissie en de ruwvoer- en melkproductie. Dus wil jij bedrijfsspecifiek advies over de mogelijkheden om geld te verdienen aan het verlagen van de ammoniakemissie zonder toe te leggen op andere onderdelen van de bedrijfsvoering? Neem dan contact op met je bedrijfskundig adviseur. Met 35 kantoren is Alfa altijd dichtbij.

Lees verder

“Blijf kijken hoe je de stikstofuitstoot verder kunt verlagen”
KringloopWijzer: stikstof blijft een uitdaging
Scoren op CO2-uitstoot – aan welke knoppen draai je?

Valentijn van Riel

Valentijn van Riel

Bedrijfskundig adviseur

088 2532003 | vvanriel@alfa.nl


Meer over Valentijn