Quickscan fosfaatrechten: Alfa controleert op juiste toekenning

Inmiddels hebben de meeste melkveehouders de Beschikking fosfaatrechten ontvangen. Daarin is het aantal fosfaatrechten voor je bedrijf vastgesteld. Vanaf dit jaar mag je met je melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat je hebt. Een zorgvuldige beoordeling van het aantal vastgestelde rechten is dus van groot (financieel) belang. Je kunt nu bij Alfa terecht voor een quickscan, waarmee wij jouw beschikking op belangrijke onderdelen controleren.

Sinds 1 januari is het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking. RVO stuurt alle bedrijven met melkvee een brief, waarin je kunt lezen hoeveel fosfaatrechten je krijgt. In het nieuwsbericht Toekenning van fosfaatrechten staat voor welke dieren fosfaatrechten nodig zijn. In de beschikking wordt ook aangegeven of je bedrijf in 2015 wel of niet grondgebonden was. De omvang van het fosfaatoverschot in 2015 bepaalt namelijk de hoogte van de generieke korting. De korting die toegepast wordt, is maximaal 8,3 procent.

Voer de quickscan uit

De Alfa-adviseur kent alle aandachtspunten, en kan helpen bij het controleren van de beschikking. Daarbij maken we gebruik van de Quickscan fosfaatrechten. De adviseur beoordeelt de beschikking op een aantal essentiële onderdelen, zoals de gehanteerde basisgegevens van dieraantallen, melkproductie en oppervlakten per fosfaatklasse, en de berekening van de generieke korting. Ook gaan wij na of je mogelijk in aanmerking komt voor extra fosfaatrechten. Bijvoorbeeld omdat je te maken hebt gehad met bijzondere omstandigheden, je melkvee hebt uitgeschaard, of sprake is geweest van een bedrijfsoverdracht.

Bevindingen en een duidelijk advies

Na het uitvoeren van de quickscan geven we een terugkoppeling van onze bevindingen, en adviseren wij je om wel/niet in bezwaar te gaan, en een verzoek bij RVO tot doen tot het ophogen van het aantal fosfaatrechten. De Alfa-adviseur onderzoekt dus of je niet ongemerkt fosfaatrechten laat liggen door onjuiste gegevens, en wijst je op de eventuele mogelijkheden voor het verkrijgen van extra rechten.

Bezwaartermijn

Zijn de gegevens in de beschikking onjuist, en ben je het niet eens met het aantal toegekende fosfaatrechten? Dan moet tijdig, binnen zes weken, bezwaar worden gemaakt. Het verzoek om extra fosfaatrechten, bijvoorbeeld vanwege een knelgevalsituatie, kan tot 1 april worden gemeld. Wacht daarom niet langer met het (laten) controleren van je beschikking. Alfa staat klaar om met je mee te kijken.