Salaris en Personeel

Salarisadministratie en personeelsbeleid, er komt meer bij kijken dan je denkt. Is het niet omdat jouw eigen bedrijf verandert, dan wel omdat wet- en regelgeving wijzigt. Met Alfa Salaris en Personeel haal je een expert in huis.

24/7 al jouw salarisgegevens dichtbij
 

Alfa biedt een loonpakket waarbij je 24/7 toegang heeft tot jouw loonproductie, de loonaangifte en managementinformatie. Het is een modulaire opzet, afgestemd op jouw specifieke behoeften. Ook kun je hier  verlofdagen in registeren en verzuim en beoordelings- en functioneringsgesprekken bijhouden. Via de module Employee Self Service hebben medewerkers online toegang tot hun eigen salarisgegevens.

Vragen over salariszaken?

Alfa is er voor al je vragen over de fiscale beoordeling van kostenvergoedingen, de juiste toepassing van de cao, de beloningsstructuur in jouw bedrijf of subsidies en premiekortingen.

Arbeidsrecht

Als je personeelsbestand groter wordt, nemen vaak de vragen toe, ook in complexiteit. Waar moet je op letten bij het aannemen van nieuwe medewerkers? Welke cao is van toepassing? Hoe stel je een personeelshandboek op? Hoe vaak kun je een tijdelijk contract verlengen?

Onze adviseurs zijn op de hoogte van de meest actuele regelgeving op het gebied van arbeidsrecht en beantwoorden jouw vragen deskundig en helder. Ook begeleiden wij je bij onderhandelingen over de transitievergoeding, het opstellen van de vaststellingsovereenkomst en ontslagprocedures bij het UWV.

Sociale verzekeringen

Als betrokken werkgever heb je ook te maken met arbeidsongeschiktheid of verlof. Het is het terrein van bijvoorbeeld de Wet Verbetering Poortwachter, WIA en WAZO. Wij kennen de sociale wetgeving en adviseren je over verzuim- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Ook bij de vragen rondom ouderschapsverlof, vervroegde uittreding, zorgverlof en sociale regelingen in verband met bijzondere omstandigheden, helpen onze adviseurs je op weg.

Klik hier voor meer informatie.