Banner

Werken op een afstandje, meer dan 1,5 meter van elkaar

12 mei 2020 | Door:  Jan van der Vegt

We volgen alle maatregelen met betrekking tot de coronacrisis en de maatregelen waar we ons met z’n allen aan moeten houden op de voet. Voor mij als adviseur betekent dit dat ik voorlopig nog steeds thuis werk en mijn klanten van achter mijn laptop en telefonisch probeer te helpen met hun zaken.

Eigen ervaring

In tegenstelling tot voor de crisis kom ik als adviseur niet meer bij klanten thuis op hun bedrijf. Persoonlijk mis ik dat wel. Naast het inhoudelijke deel is er ook een sociaal aspect wat erg belangrijk is in de relatie met klanten. Anderzijds moet ik zeggen dat we qua techniek en ICT bij Alfa Accountants gelukkig goed uitgerust zijn. We videobellen inmiddels veelvuldig met klanten en samen komen we tot gewenste denkrichtingen en uitkomsten om de klant te ondersteunen in deze lastige tijd.

Ervaring klanten

Klanten ervaren het contact via video over het algemeen goed. Je komt met elkaar toch vrij snel tot het doel van het gesprek. Dat wordt vaak als een voordeel gezien. Het overleg is effectief. Veel gesprekken gaan over de technische- en financiële prestaties en doelen voor de toekomst. Uiteraard is de toekomst nu meer ongewis dan voor de coronacrisis. Toch merk ik dat klanten ook proberen de realiteit zo goed mogelijk in te schatten en zo inzien wat de financiële impact kan zijn voor hun bedrijf.

Onze aanpak

Met onze hulpmiddelen zoals BAS- analyses en daaraan gekoppeld een jaarbegroting kunnen we vrij snel inzichtelijk maken of klanten zelf een voldoende buffer hebben om tegenslagen te kunnen opvangen. Het is dan mogelijk om in een vroeg stadium, indien noodzakelijk, uitstel van aflossing aan te vragen bij de bank. Een opgestelde liquiditeitsbegroting is dan echt van toegevoegde waarde. Klanten krijgen een beter beeld van de omvang van hun vermoedelijke tekort en gaan dan ook eerder inzien wanneer de situatie kritiek dreigt te worden.

De agrarische ondernemers zijn druk met de voorjaarswerkzaamheden. Het feit dat er in een relatief kort tijdsbestek met hun gesproken wordt over datgene wat er op administratief gebied nog moet gebeuren wordt ook als prettig ervaren. Mijn ervaring is dat ondernemers nu ook meer dan ooit willen weten hoe ze er voor staan met hun bedrijf. Vanuit Alfa blijven we betrokken en zullen we jou blijven helpen waar dat kan, namelijk inzicht geven in de financiële situatie en het toepassen van overheidsmaatregelen, die er op gericht zijn om jou als ondernemer te helpen in deze lastige tijd. Het feit dat wij jullie daar nu mee van dienst kunnen zijn, geeft ons voldoening. Aarzel dan ook niet om ons te bellen als u vragen heeft.

Ieder nadeel heeft ook een voordeel

We moeten elkaar ondersteunen. Voor ons lijkt het soms alsof we werken op een afstandje, maar ondertussen zijn we nog steeds dichtbij.

Jan  van der Vegt

Jan van der Vegt

Relatiemanager

088 2533088 | jvdvegt@alfa.nl


Meer over Jan