Banner

Versoepeling lockdown en marktherstel

18 mei 2020 | Door:  Marc Bruin

De lockdown wordt langzaam versoepeld, bedrijven zijn ingericht op de 1.5 meter economie en dus klaar om weer (deels) zaken te doen, maar business as usual is echter nog ver te zoeken.

Natuurlijk staan we er veel beter voor nu het virus grotendeels onder controle lijkt. Maar zakelijk herstel is er nog niet en ondernemers moeten zich voorbereiden op een lastig jaar.

Er zijn een aantal redenen dit advies te geven. Het aantal nieuwe besmettingen is onder controle, het virus is echter niet weg. Echt grip op de situatie ontstaat pas als een vaccin is ontwikkeld en dat kan volgens het WHO zeker een jaar duren. In die periode is het mogelijk dat de overheid de lockdown weer moet aanscherpen als aantallen besmettingen te snel oplopen. Hierdoor zal marktherstel één van rennen en stilstaan zijn.

Door de recessie zitten 560.000 bedrijven in de financiële gevarenzone (info Graydon) en verwacht de helft van de bedrijven de crisis niet te overleven als de crisis langer dan 6 maanden duurt (info NOS). Los van de directe schade als gevolg van faillissementen zal ook de indirecte schade, in de vorm van debiteurenrisico, in de kern gezonde bedrijven raken. Dit zal economisch herstel bemoeilijken.

Gezien de onvoorspelbare markt en het hogere financiële risico in het komende jaar, is het advies om liquide te blijven, flexibel en innovatief te zijn.

Liquiditeit

Omdat de periode en de aard van het marktherstel onduidelijk is, moet je financiële buffers hebben om tegenslagen op te kunnen vangen. Maak daarom indien mogelijk gebruik van de maatregelen om aflossingen en/of rentebetalingen op te schorten en houd de kosten laag.

Flexibel

Marktherstel wordt één van hollen en stilstaan. Je moet daarom je bedrijfsvoering zo flexibel mogelijk inrichten. Digitaliseer zoveel mogelijk, werk vanuit de cloud, omarm thuiswerken, zie beeldbellen als het nieuwe normaal. Maar blijf ook om je heen kijken, binnen en buiten je branche. Kijk niet alleen naar de business as usual, maar kijk ook uit naar de nieuwe kansen die ontstaan. Minder flexibele bedrijven laten namelijk kansen liggen.

Innovatief

Het opengaan van de markt is niet het einde van de crisis. MKB-Nederland zit er nog midden in en bedrijven moeten een visie hebben hoe ze een jaar kunnen overbruggen. Hierbij is het belangrijk mee te veranderen en dus te anticiperen op de marktontwikkelingen.

De bedrijven die de financiën op orde hebben, digitalisering omarmen, een flexibele bedrijfsvoering hebben en openstaan voor nieuwe kansen en mogelijkheden kunnen als winnaars uit de crisis komen.