Banner

Update en uitnodiging voor webinar 'Stikstof en dreigen met onteigening'

13 mei 2022 | Door:  Jan Poppe

De afgelopen jaren is er veel onrust ontstaan op het gebied van stikstof. Niet alleen in de landbouw maar bijvoorbeeld ook in de bouwsector en in de industrie zijn de gevolgen van nieuw beleid zichtbaar. De regelgeving ten behoeve van de versterking van de natuur in de hiervoor aangewezen Natura 2000-gebieden heeft ertoe geleid dat de overheid drastische stappen moet nemen op het gebied van stikstofemissie. De minister heeft hierover een toelichting gegeven in haar brief van 1 april 2022. Er wordt steeds meer duidelijk dat onteigening tot de mogelijkheden zal behoren. Hieronder vind je naast een update in het stikstofdossier een uitnodiging voor ons webinar 'Stikstof en dreigen met onteigening' dat zal plaatsvinden op maandag 13 juni 2022 om 15.00 uur.

De agrarische ondernemers die te maken hebben met uitdagingen omtrent de stikstofemissie zijn niet alleen de PAS-melders of boeren zonder de juiste vergunningen. Ook de ondernemers die alles helemaal op orde dachten te hebben komen, zo volgt uit de brief van de minister van 1 april 2022, mogelijk in aanraking met een opkoopregeling  of onteigening.

Natura2000 -gebieden

De brief en de diverse beleidsrapporten geven het signaal: ‘minder bedrijfsactiviteiten, meer stoppen bij Natura 2000-gebied’. De opkoopregelingen zijn tot nu toe geen onverdeeld succes, er zijn minder stoppers dan verwacht. De doelstelling ‘oplossen van het stikstofprobleem’ ligt voor een groot deel op het bord van de agrarische sector. Terwijl de termijn voor de doelstelling 2025 (40 procent), 2030 (50 procent) steeds dichterbij komt. De wet stikstofreductie en natuurverbetering van 1 juli 2021 dwingt de overheid om meer handelend op te treden. Het is de bedoeling om op 1 juli 2023 meer vastliggend beleid te hebben voor de mogelijkheden in de nabijheid van Natura 2000-gebieden. Wat dat kan betekenen voor het agrarisch bedrijf willen wij in het webinar nader duiden.

PAS-melders en handhaving

Voor de PAS-melders geldt dat zij destijds hebben voldaan aan alle door de overheid gestelde voorwaarden. Zij zijn geheel buiten hun schuld om in de problemen gekomen toen de Raad van State in 2019 oordeelde dat het systeem van de PAS-melding in strijd was met de EU-regelgeving. De oplossing  voor deze groep moet worden gevonden in het verkrijgen van stikstofrechten die op vrijwillige basis door anderen worden ingeleverd. Ondanks het feit dat er stimuleringsmaatregelen zijn opgetuigd om boeren ertoe te bewegen de bedrijven te staken, wordt hiervan onvoldoende gebruik gemaakt. Er is nu te weinig armslag om PAS-melders te legaliseren.

Sinds de uitspraak is de juridisch basis voor de bedrijfsuitvoering van de PAS-melder minder goed en worden de PAS-bedrijven geconfronteerd met handhavingsverzoeken door diverse belanghebbenden. Zowel de minister als de provincie voelt hier weinig voor, maar de rechter oordeelde inmiddels herhaaldelijk in het voordeel van de natuurorganisaties. Zal de overheid daadwerkelijk handhavend gaan optreden en bedrijven gaan sluiten?

Onteigening

Aanvankelijk leek het erop dat de boeren met de juiste vergunning  buiten schot zouden blijven in de stikstofdiscussie. Inmiddels heeft de minister in haar brief van 1 april 2022 duidelijk gemaakt dat onteigening van bedrijven een realistische optie is geworden wanneer onvoldoende agrarische bedrijven op basis van vrijwilligheid zullen verdwijnen. Hiermee is ook onzekerheid ontstaan voor de ondernemers die wel over de juiste vergunningen beschikken, maar hun bedrijven bijvoorbeeld dicht in de buurt van een Natura-2000 gebied hebben, of wanneer deze een piekbelaster blijkt te zijn. Voor een groep ondernemers lijkt onteigening een serieus risico.

Bedrijfsopvolging en aankoop

Het bedrijf kan niet afhankelijk zijn van overheidsmaatregelen en het uitblijven daarvan. De ‘stikstofwolk’ hangt al lang boven het bedrijf, terwijl de tijd niet stilstaat en het bedrijf verder moet. Een van de onderwerpen van het webinar is de bedrijfsopvolging binnen of buiten de familie. Moet  er een samenwerking worden aangegaan met de zoon/dochter, of moet de samenwerking worden beëindigd? Het uitbreiden van het bedrijf, zoals investeringen in stalsystemen, aankoop van grond, ect. zijn ook onderwerpen die aan de orde komen.

Webinar 'Stikstof en dreigen met onteigening'

In het webinar van Alfa met als onderwerp ‘Stikstof en dreigen met onteigening’ dat zal plaatsvinden op 13 juni 2022 bespreken wij de volgende punten:

Meld je nu aan!

Heb je vooraf vragen, mail deze dan gerust naar dgelmers@alfa.nl . Ook kun je tijdens het webinar vragen stellen! 

Let op: in het webinar wordt niet gesproken over hoe een onteigening te werk gaat en welke vergoedingen beschikbaar worden gesteld. Het doel is om de luisteraars van het webinar mee te nemen om ‘klaar’ te zijn voor een eventuele onteigening wordt ingezet.  

Ben je niet in de gelegenheid om het webinar bij te wonen, dan kun je de uitzending terugkijken. De link wordt na afloop van het webinar gedeeld op onze website en via social media. Uiteraard kun je ook na afloop contact opnemen met een Alfa-adviseur bij jou in de buurt.  

Hier vind je het laatste nieuws betrekking tot het stikstofdossier.

Jan Poppe

Jan Poppe

Senior juridisch adviseur

| jpoppe@alfa.nl


Meer over Jan