Banner

Loket hoppen met Alfa om je financiering rond te krijgen

3 februari 2020 | Door:  Marc Bruin

Veel ondernemers ervaren financieringsaanvragen als een moeizaam proces vol teleurstellingen. Dit komt door de grondhouding van de banken die de mkb-markt als risicovol beoordelen (terwijl datzelfde mkb verantwoordelijk is voor 71% van de werkgelegenheid en de motor van de economie is). Een ondernemer wil lekker met zijn bedrijf bezig zijn en geen discussies met de bank, dus remt hij of zij investeringen af. Maar investeren vergroot wél de concurrentiekracht. Ook de duurzaamheidstransitie biedt kansen (en bedreigingen). Wat nu, bankschuwe ondernemer met financieringsplannen?

Nu 2019 achter ons ligt, regent het weer economische cijfers. Economische Zaken meldt de Tweede Kamer dat de mkb-ondernemer slecht toegang heeft tot de financieringsmarkt. Maar het CBS meldt weer positief dat minder bedrijven een externe financieringsbehoefte hebben en dat 84% van de financieringsaanvragen wordt gehonoreerd. Hoe zit dat?

Waarom niet investeren?

Het is een gegeven dat het mkb te weinig investeert in groeivermogen. Ten opzichte van 2011 is het investeringsquotum zelfs met 3% gedaald. Het is vreemd dat we tijdens de hoogconjunctuur minder investeren. Het CBS mag dan positief zijn over de dalende externe financieringsbehoefte, als de investeringen dalen lijkt er toch wat anders aan de hand te zijn. Want waarom zou een ondernemer niet investeren in de groei of efficiency van zijn bedrijf? Meer groei of efficiency heeft een positieve uitwerking op de kasstroom en geeft een langere remweg in economisch moeilijke tijden. Hogere investeringen zijn daarmee een oplossing voor het bedrijfsklaar maken voor de komende periode van laagconjunctuur.

Krappe arbeidsmarkt

Een mogelijke verklaring van de dalende investeringen is de krapte op de arbeidsmarkt. Als de bezetting van je bedrijf onzeker is trekt deze risicofactor door naar je investeringsbehoefte. Je zou dan verwachten dat er meer wordt geïnvesteerd in arbeidsbesparende technologie. Maar ook dat gebeurt onvoldoende. Vergelijkend met het buitenland valt op dat mkb-bedrijven veel investeringen uit de kasstroom betalen. Dan ervaar je geen behoefte aan externe financiering, maar er zit wel een plafond aan de investeringscapaciteit van je bedrijf.

Banken werken niet mee

Bovendien vinden veel mkb-ondernemers dat banken niet echt meewerken. Besef echter dat de rol en positie van de bank de afgelopen jaren sterk is veranderd. Hierdoor is de relatie die jij als ondernemer met je bank hebt aan een update toe. Het kan namelijk zijn dat een financiering geweigerd is vanuit bankbeleid, wat niet wil zeggen dat het niet financierbaar is. Als de bank is veranderd moet de externe financieringsbehoefte anders worden aangevlogen. En dat anders doen is maatwerk.

Totaaloplossing voor de komende jaren

Om maatwerk te kunnen leveren gaan we bij Alfa uitvoerig met ondernemers in gesprek. Door te weten waar jij heen wilt met je bedrijf, zetten we samen de stip aan de horizon. Dit is de basis voor een stappenplan waarin je ambitie en visie zijn verwerkt. Hieruit volgen de gewenste investeringen in groei, efficiency en/of duurzaamheid. Thema’s als subsidies, bedrijfskunde, financieringen en fiscaliteit kunnen hiervan een onderdeel zijn. Doordat Alfa al deze specialismen in huis heeft ontstaat er een totaaloplossing die de marsroute voor de komende jaren uitzet.

Groot netwerk van kredietverstrekkers

Door het grote netwerk aan kredietverstrekkers waarmee Alfa samenwerkt kijken we per investering welke financieringsbron het beste past. Hierbij wordt grofweg gekeken naar:

-          Bancair te financieren investeringen

-          Investeringen die goed passen bij alternatieve financiers

-          En welke niet-kerninvesteringen via een PAAS kunnen om zo de beweging in te zetten richting asset-light ondernemen

Door gebruik te maken van diverse financieringsbronnen vergroot je de kans om je investeringen gefinancierd te krijgen en je doelen te bereiken. Loket hoppen noemen we dat.

Ook financieren? Vraag het Alfa

Omdat jij als ondernemer het hele vraagstuk kan uitbesteden aan je contactpersoon bij Alfa, kan jij je weer focussen op je bedrijf en denken in kansen. Hoe klinkt dat? Praat eens met je adviseur van Alfa als je wel wilt investeren maar nog altijd de bank als een onneembare horde ziet. Wij helpen je er graag overheen!