Banner

Wel of geen BV.... Is een Besloten Vennootschap aantrekkelijk voor jou?

8 februari 2021 | Door:  Nico Verhagen

Onderneem je met een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma of ben je zzp’er dan vraagje je misschien wel eens af of een BV (Besloten vennootschap) voordelen biedt. In dit artikel leg ik uit of een onderneming voordeliger in een BV of in een eenmanszaak kan worden gedreven en maak ik een vergelijking tussen beide voor wat betreft de belastingheffing.

Belastingheffing bij een BV

Een BV betaalt vennootschapsbelasting. Over een winst tot € 245.000 is het tarief voor de vennootschapsbelasting dit jaar 15%. Dat is een voordelig en laag tarief. Dit kun je echter niet zomaar vergelijken met het tarief in de inkomstenbelasting van 37,10% of 49,5%. Wanneer je de winst uitkeert aan jezelf als dividend, ben je namelijk nog een keer belasting verschuldigd, namelijk inkomstenbelasting. Deze bedraagt 26,9%. De belastingheffing van de winst van een BV die naar privé wordt uitgekeerd gaat dus als volgt.

Van de winst van € 100.000 in de BV blijft dus in privé € 62.135 over. Effectief is de winst dan dus belast geweest met 37,865 %.

Ingehouden winst in de BV maakt groeien van de onderneming makkelijker

Je bent niet verplicht om de winst uit de BV naar privé uit te keren. Vooral wanneer jouw onderneming groeit en veel financiering nodig heeft, is het aantrekkelijk om de winst in de BV te houden. Er is dan relatief weinig belasting verschuldigd en je kunt de ingehouden winst investeren in de onderneming van de BV.

Loon uit je BV

Om te voorkomen dat je alle winst in de BV gaat houden, is er de gebruikelijk-loonregeling. Deze verplicht je om voor jouw arbeid een minimaal loonbedrag uit jouw BV te halen. Voor dit jaar (2021) is dat bedrag € 47.000. Dit bedrag wordt dan dus belast als loon. De verschuldigde inkomstenbelasting over dit loon bedraagt € 37,1%. Dat is dus net iets lager dan voornoemd percentage van 37,865%. Wanneer jouw loon uit de BV meer dan
€ 68.508 bedraagt, ben je over dat meerdere 49,5% inkomstenbelasting verschuldigd. Dat is bijna 12% meer dan 37,865% Het is daarom in een BV in het algemeen aantrekkelijk om het loon onder de € 68.508 te houden en in plaats van een hoger loon ervoor te kiezen om winst naar privé uit te keren. Dit moet echter wel passen binnen de gebruikelijk-loonregeling. Dus laat je hierover goed adviseren.

Vergelijking BV en ondernemingen die niet in de BV vorm worden gedreven

Wanneer je de onderneming in een vof of maatschap drijft, gaat het bij de vergelijking om de winst die je als maat in de maatschap of als vennoot in de firma maakt. Iedere vennoot of maat kan zelfstandig kiezen of hij in de BV wil. Het is dus niet noodzakelijk dat iedere vennoot tegelijk in de BV gaat. In de vergelijking dien je daarom uit te gaan van de winst die jijzelf toebedeeld krijgt vanuit de maatschap of vof.

In onderstaande berekening houden we rekening met de ondernemingsfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de mkb-winst vrijstelling et cetera en in de BV met een loon van
€ 47.500. We houden geen rekening met de startersaftrek omdat die tijdelijk is en ook niet met de FOR omdat deze laatste alleen uitstel van heffing is. Verder houden we rekening met € 2.500 extra jaarlijkse kosten voor de BV.

1Dit is € 17.622 inkomstenbelasting + € 2.731 premie ZVW -/- € 3.495 arbeidskorting -/- 1.256 algemene heffingskorting

We zien dus dat over het algemeen tot een winst van € 100.000 je de onderneming voordeliger als eenmanszaak of in een maatschap of Vof kunt uitoefenen dan in een BV.

Bij een winst van € 200.000 komt dezelfde rekensom uit op netto € 120.650 in de eenmanszaak en netto € 125.101 bij de BV. We zien dat dan de BV € 4.451 per jaar voordeliger is. Echter komt daarbij dan direct de vraag of het loon niet hoger vastgesteld moet worden. Vervolgens wordt het verschil dan weer kleiner.

Aandachtspunt is nog dat aftrekposten zoals bijvoorbeeld de KIA (kleinschaligheidsaftrek) of de MIA en EIA bij de eenmanszaak tegen een hoger tarief (veelal 37,1%) worden vergolden dan bij de BV (15%). Dus is de eenmanszaak dan weer voordeliger.

Kortom; spreekt dit je aan maar heb je nog vragen neem dan contact met ons op. Bel jouw eigen fiscalist van Alfa. Heb je deze niet?  Uiteraard mag je mij ook bellen.

Nico Verhagen

Nico Verhagen

Senior fiscaal adviseur

088 2532258 | nverhagen@alfa.nl


Meer over Nico