Banner

Assistent Accountant én boer, dat kan bij Alfa

23 februari 2021 | Door:  Johan Vennedunker

Johan is opgegroeid op een gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw in de Drentse veenkoloniën. De landbouwhogeschool, richting veehouderij in Groningen was een logische keuze. “Ik wou boer worden.” Helaas was het ouderlijk bedrijf te klein om over te nemen. “Ik heb altijd affiniteit met cijfers gehad. Via avondopleidingen heb ik me bijgeschoold op het gebied van boekhouden en fiscale regelgeving.”

Johan vergelijkt zijn functie met een huisarts

In zijn functie als assistent accountant houdt hij zich voornamelijk bezig met het samenstellen van jaarrekeningen en invullen van belastingaangiften. Daarnaast is hij klantbeheerder voor een aantal klanten. “Ik vergelijk mijn functie met die van een huisarts. Er zijn vragen waar ik direct een oplossing kan bieden, maar voor de complexe adviezen schakel ik een collega in, die meer kennis van het betreffende onderwerp heeft. Dat is het mooie van werken bij Alfa. We werken met een team van specialisten om door krachtenbundeling tot een hoogwaardiger advies te kunnen komen. Mijn specialisme is akkerbouw, met name opbrengsten en kosten van akkerbouwgewassen.”

Ruim 20 jaar werkzaam bij Alfa. Wat zorgt voor deze jarenlange verbinding?

“Alfa biedt een goede werksfeer. Er is veel aandacht voor de werkomstandigheden en er worden voldoende en goede opleidingsmogelijkheden aangeboden. Een aantal jaren geleden had Alfa een beleidsplan met het thema; de ondernemende mens centraal. Dit geldt natuurlijk voor de klant/ondernemer maar zeker ook voor de medewerkers. Ik vind dat dat thema nog steeds actueel is voor medewerkers. Medewerkers krijgen onder andere via de Alfa Academie diverse opleidingen en trainingen aangeboden voor bijscholing. Alfa heeft naast een klantenkring in MKB,  ook een grote klantenkring in de agrarische sector. Met mijn agrarische achtergrond en gevoel voor cijfers is dit natuurlijk een perfecte match!”

Wat houdt jou privé bezig?

“In de wintermaanden doe ik mee met de plaatselijke toneelvereniging. We spelen dan een blijspel in het dialect.”

Waar is de wens van het boer zijn gebleven?

Johan lacht. “Ik ben nog steeds een beetje boer hoor. In mijn vrije tijd ben ik vooral rondom huis bezig. We hebben ca 3 ha land bij onze woning met een moestuin, grasland en een flinke bomensingel rondom en dat vraagt veel onderhoud. Het grasland is voor onze geiten: 10 geiten en 3 bokken. We fokken de Nederlandse Landgeit. Dit is het geitenras dat oorspronkelijk in Nederland voorkomt, We hebben voor dit ras gekozen, omdat het bijna verdwenen was. Tot 1930 was dit de koe van de armen. Door inkruisen met de melkrijkere Toggenburger en Zahnengeit verdween de Nederlandse Landgeit bijna helemaal. Door enthousiaste liefhebbers zoals wij, zijn er nu weer zo’n 2.000 dieren in het stamboek.”

Hooien

Veel te veel gras voor de geiten. Wat doe je daarmee? “Wat over is hooi ik en wordt verkocht. Hooien is leuk en spannend tegelijk. Met de trekker maaien en hooien en dan hopen dat het goed droog wordt, zodat er kleine baaltjes van gemaakt kunnen worden.“

Fokkersclub Nederlandse landgeiten

“Bestuurlijk ben ik sterk met de Nederlandse landgeit verbonden. Ik ben voorzitter van de Drentse afdeling van de fokkersclub van Nederlandse landgeiten, beheerder van de stamboekadministratie en keurmeester. De Nederlandse landgeit valt onder de zorg van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en daar ben ik nu ook al weer 3 jaren penningmeester van.  De SZH zet zich in voor het behoud van wel meer dan 80 van oorsprong Nederlandse rassen (o.a. paard, koe, varken, hond, kip, konijn en nog andere). Alfa Foundation heeft vorig jaar nog een donatie gedaan. En zo zie je maar weer, hoe mooi mijn interesses met elkaar verbonden worden.”

Johan Vennedunker

Johan Vennedunker

Senior assistent accountant

088 2532262 | jvennedunker@alfa.nl


Meer over Johan