Morgen toekomstbestendiger ondernemen? Start vandaag met Alfa

Duurzaam ondernemen: de meeste bedrijven en organisaties willen het graag. In de praktijk lopen ondernemers vaak tegen problemen aan. Wat is eigenlijk onze CO2-uitstoot? Hoe kunnen we die beperken? Hoe gaan we naar duurzamer mobiliteit? Wat zijn de quick wins in onze bedrijfsvoering? En hoe kan verduurzaming bijdragen aan ons verdienmodel?

Duurzaam ondernemen is zaken doen op een manier waarop ook mens, milieu en samenleving ertoe doen. Voor een B Corp als Alfa is dit een vanzelfsprekend uitgangspunt. Door rekening te houden met maatschappelijke belangen is een onderneming beter voorbereid op veranderende eisen van markt of regelgeving. Bij veel van onze klanten zitten we al om de tafel om adviezen te geven op het gebied van duurzaamheid. Het is die combinatie van financiële en duurzame expertise die het verschil maakt. Ook voor jouw onderneming.

Meer inzicht

Om te beginnen laten we je zien waar je nu staat: van de actuele CO2-uitstoot tot en met je impact op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met inzicht in zowel je financiële als duurzaamheidsdata kun je besluiten nemen, gebaseerd op relevante data. En dat is weer van belang voor de continuïteit van je bedrijf.

Meer kansen om te verduurzamen

Samen benutten we de kansen die er zijn om duurzamer te ondernemen. Maatregelen die je kunt nemen om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs, inspelen op de mogelijkheden van de circulaire economie, certificering als bewijs van je duurzame ambities of elektrisch rijden: aan Alfa heb je een inspirerende, praktische en betrokken adviseur. Ook als het gaat over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ben je als ondernemer voldoende alert op de mogelijkheden om mensen te werk te stellen die nu geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt?

Meer financiële reikwijdte

Bij duurzaam ondernemen gaan vaak de kosten voor de baten uit, en soms zijn financiële onzekerheden of risico’s groter. De overheid helpt ondernemers daarom met subsidies en fiscale stimulansen. Alfa weet welke, en adviseert je er graag over.

Hieronder vind je een beknopt overzicht van terreinen waarop we je kunnen helpen.

CO2-footprinting

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moet onze CO2-intensieve economie en vooral de energievoorziening de komende jaren tot decennia flink op de schop. Overheden, afnemers en de samenleving verwachten van het bedrijfsleven een toenemende inspanning om hun uitstoot te beperken.

Alfa helpt ondernemers met:

Lees meer over deze dienst of neem contact op met Arthur Zantinge en/of Bram Reijnders.

Financiering en subsidies

Toekomstbestendiger ondernemen kan een ondernemer veel geld besparen of opleveren, en ook de waarde van je onderneming verhogen. Maar het gaat vaak ook gepaard met investeringen, die je graag gunstig wilt financieren. Daarnaast is het van belang nu al de toekomstige CO2-beprijzing mee te nemen in je investeringsoverwegingen.

Alfa helpt in elke fase van het proces, bijvoorbeeld met:

Lees meer over deze dienst of neem voor meer informatie contact op met Jelmer Beckmann.

Certificeringsadvies 

Certificering maakt je duurzaamheidsambities geloofwaardig. Ook is het richtinggevend voor de bedrijfscultuur en strategie, wat helpt bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. Er zijn meerdere externe certificeringen die geschikt kunnen zijn. De ene is de andere niet. De adviseurs van Alfa hebben ervaring met verschillende certificeringen zoals:

Aan de hand van je wensen en motivatie krijg je een pasklaar advies welke certificeringen voor jouw organisatie geschikt zijn. Is certificering een optie, dan begeleiden we je op weg naar de certificering. Uiteraard certificeren wij niet zelf. Wel wijzen we je proactief op kansen, risico’s en aandachtspunten, waarmee je in staat bent om zelf het traject succesvol af te ronden.

Neem contact op met Arthur Zantinge en/of Bram Reijnders.

CO2-prestatieladder certificering

De CO2-prestatieladder is een managementsysteem dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2 en daarmee van kosten. Gecertificeerde organisaties gaan aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en alle projecten (niveau 3). Bij een stap verder (niveau 4 en 5) wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Zo wordt de gehele keten benut om CO2 en kosten te reduceren.

Alfa heeft adviseurs die je begeleiden bij het gehele certificeringstraject van de CO2-prestatieladder, van niveau 3 tot en met niveau 5 - afhankelijk van je eigen ambitie. We maken je duidelijk wat het nut van de ladder is, hoe medewerkers bijdragen aan het behalen van de doelstellingen en welke documenten je nodig hebt. Interesse in zo’n introductie over de CO2-prestatieladder? Neem contact op met Bram Reijnders.

Duurzaamheidsverslaggeving

In toenemende mate wordt van ondernemingen verlangd dat zij rapporteren over een aantal ‘niet-financiële’ prestaties. Ook besluiten bedrijven vrijwillig om over belangrijke duurzaamheidsprestaties te rapporteren. Dit geeft ondernemers zelf meer inzicht in de kansen en risico’s voor de komende jaren. Externe eisen kunnen komen vanuit de wetgever, maar ook vanuit belangrijke klanten of financiers.

Bij duurzaamheidsverslaggeving valt te denken aan rapportages op specifieke onderwerpen, zoals de CO2-uitstoot, het energieverbruik of de KringloopWijzer. Maar ook bredere verslaggeving zoals het Global Reporting Initiative (GRI) of de nieuwe Europese ‘Corporate Sustainable Reporting Directive’ (CSRD) die vanaf boekjaar 2023 geldt voor elk bedrijf dat voldoet aan twee van de drie volgende criteria:

De adviseurs van Alfa maken de vertaalslag van financiële prestaties naar duurzaamheidsprestaties. Ook hebben we ervaring met het genereren en beheersen van data gerelateerd aan CO2-uitstoot, energieverbruik en circulariteit. We helpen je graag bij het rapporteren van deze ‘niet-financiële’ prestaties.

Wil je hierop goed voorbereid zijn? Neem contact op met Arthur Zantinge en/of Bram Reijnders.

Duurzame energie

Er zijn veel mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, en daarmee als bedrijf minder afhankelijk te zijn van de energiemarkt. Te denken valt aan windenergie, zonnepanelen (zowel op het dak als veldopstellingen), warmtepompen, warmteopslag en andere innovatieve toepassingen.

Zo kun je  veel kosten besparen. Maar waar te beginnen een duurzame energievoorziening? En welke investering vraagt duurzame energie, aan welke complexe regelgeving moet je voldoen en hoe om te gaan met langjarige contracten?

Onze adviseurs beoordelen contracten, kennen subsidiemogelijkheden en weten het verschil tussen eigendom en huurconstructies. Zo maken we de optimale keuze voor jouw bedrijf.

Wil je meer weten hierover? Neem dan contact op met Gerrit Jan Pullen.

Juridisch advies

Ook bij verduurzaming van je dienstverlening kan het belangrijk zijn om zaken juridisch goed te regelen. Zeker als je langdurige overeenkomsten met derden aangaat, zoals het geval is bij veel grootschalige (SDE++) energieprojecten. Het is dan essentieel om zaken contractueel goed vast te leggen en de juiste juridische structuur te kiezen. Daarmee voorkom je grote consequenties in de toekomst, of zelfs privé-aansprakelijkheid.

Lees meer over deze dienst of neem contact op met Jan Poppe of de jurist op het Alfa kantoor bij jou in de buurt.