​Ondernemer zijn, valt niet mee. Ik wil hen steunen en bijstaan door mee te denken en te praten over kansen en bedreigingen op de korte en de lange termijn. Samen een doel definiëren en een plan maken om dat doel te verwezenlijken.