Banner

Wat bepaalt het succes van bedrijfsopvolging binnen de familie?

2 november 2020 | Door:  Jan Hansman

De focus bij een bedrijfsopvolging ligt vaak op de zakelijke aspecten zoals fiscale, juridische en financiële zaken. Het emotionele aspect, zoals de familiebelangen, speelt ook een belangrijke rol in het opvolgingsproces. Dit speelt nog meer als de opvolger een aandeel in het bedrijfsvermogen geschonken krijgt.

Communicatie

Communiceren over de opvolging binnen de familie is vaak niet iets wat automatisch plaatsvindt. En een goede communicatie over verschillende belangen binnen het familiebedrijf is wel cruciaal voor een succesvolle voortzetting van het bedrijf door de volgende generatie!

De ondernemers en overige gezinsleden van een familiebedrijf zijn emotioneel zeer verbonden met het bedrijf. Het werken in het bedrijf is meer dan een baan, het is een deel van hun persoonlijke identiteit. Ze zijn trots op wat ze hebben opgebouwd en vinden het vaak moeilijk om de teugels uit handen te geven.

Communicatie over de toekomstige generatiewisseling vindt te weinig plaats en daardoor verloopt het proces moeizaam. De overnemende kinderen voelen zich dan vaak niet serieus genomen. Hierdoor kunnen er conflicten ontstaan tussen ouders en kinderen, tussen kinderen onderling die wel of niet betrokken zijn binnen de onderneming.

Harmonie

Er gebeuren dan zaken die juist niemand van de familieleden wil. De harmonie binnen de familie wordt minder dan in het verleden, het bedrijf komt er tussen te staan. En daarnaast leidt het ook nog af bij het nemen van bedrijfsmatige beslissingen welke invloed hebben op de prestaties van de onderneming.

Bij een succesvolle bedrijfsopvolging wordt in een vroeg stadium gesproken over de emoties die spelen binnen een bedrijfsopvolging. Zie de opvolging als een proces van tien jaar met emotionele processtappen in plaats van een eenmalige zakelijke gebeurtenis.

Stappenplan

Maak daarbij een stappenplan waarin alle scenario’s en bedrijfsrisico’s worden doorgesproken en het duidelijk is voor de overdragers, de opvolgers en de familie hoe het opvolgingsproces er uit ziet de komende jaren. De overdragende generatie heeft vertrouwen nodig in de opvolgers. Als er te weinig vertrouwen is in de talenten en het ondernemerschap van de opvolgers, zal het loslaten heel moeilijk worden. Werk samen aan vertrouwen in de opvolger, wat heeft hij of zij nodig om in de toekomst de onderneming te kunnen besturen? Maak een plan voor het overdragen en loslaten.

Emoties

Communiceer hier open over en besteed voldoende aandacht aan de emoties. Deze emoties spelen niet alleen bij de overdragers of de opvolgers, maar ook bij de rest van de familie. Dan is het belangrijk dat je respect hebt voor ieder zijn rol in het bedrijf of familie.

Communicatie over zowel de bedrijfsbelangen als de familiebelangen is het sleutelwoord bij een succesvolle bedrijfsopvolging binnen de familie!

Specialist in bedrijfsopvolging

Zoek je een specialist in de begeleiding van bedrijfsopvolging? Met ruim 30 kantoren zijn we als Alfa overal dichtbij.