Banner

Is extensiveren een strategie voor jou?

28 juni 2018 | Door:  Ariean Westeneng

In de nieuwe uitgave van Cijfers die Spreken is een uitgebreide analyse gemaakt van de verschillen tussen een intensieve en extensieve bedrijfsvoering in de melkveehouderij. Uit de analyse blijkt dat de technische resultaten op een intensief melkveebedrijf beter zijn maar dat extensieve bedrijven per 100 kg melk financieel beter scoren.

De belangrijkste resultaten van de gemiddelde cijfers van beide soorten bedrijfsvoering:

Betekent dit dat je morgen moet extensiveren? Nee, want de mogelijkheden worden bepaald door diverse factoren zoals beschikbaarheid van grond, de bedrijfsopzet, de hoogte van de kapitalisering van het bedrijf, etc. Maar de belangrijkste vraag is of het bij jou als ondernemer past? De resultaten van de analyse geven in ieder geval een basis om te vertalen naar de mogelijkheden op jouw bedrijf of extensiveren een strategie is om het resultaat op het bedrijf op lange termijn te verbeteren.

De bedrijfskundigen van Alfa kunnen je ondersteunen om de mogelijkheden van extensivering goed in beeld te brengen vanuit je huidige bedrijfsopzet en financiële en technische resultaten.

Met meer dan 30 vestigingen zijn we overal dichtbij.

Ariean Westeneng

Ariean Westeneng

Bedrijfskundig adviseur

088 2531774 | awesteneng@alfa.nl


Meer over Ariean