Banner

Geslaagde bedrijfsverplaatsing bij familie Kant uit Babyloniënbroek

14 december 2020 | Door:  Ariean Westeneng

In 2018 zijn we betrokken geraakt bij de mogelijke bedrijfsverplaatsing van de familie Kant uit Babyloniënbroek, omdat hun melkveebedrijf ruimte moest maken voor ontwikkeling van de natuur. Deze locatie wordt eind 2020 opgeleverd. 

Het is tijd om terug te kijken. In de achterliggende jaren heeft de familie Kant over diverse zaken na moeten denken, waaronder het nadenken over en bezoeken van enkele mogelijke alternatieve locaties en het inpassen van fiscale aandachtspunten bij verkoop van de oude locatie naar de nieuwe locatie. Ook hebben zij na moeten denken over wat er vermeld moet worden in de verkoopakte en de aankoopakte. Daarnaast speelt het financieringsvraagstuk. Hoe worden de extra investeringen gefinancierd? Is er ook een taak weggelegd voor de overheid vanwege de natuurontwikkeling, zeker als daar drie overheden bij betrokken zijn, zoals Provincie, Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland? Bij al deze genoemde onderdelen mochten we de familie Kant begeleiden. Bij de subsidie voor de plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 behoort ook een communicatieverplichting.

Vanuit Alfa Accountants en Adviseurs heeft Henk Molenaar daartoe onlangs een informatieplaquette mogen overhandigen aan zoon en toekomstige opvolger Berrie Kant op de nieuwe locatie in Drongelen. Wij wensen de familie veel geluk in Drongelen.

Ariean Westeneng

Ariean Westeneng

Bedrijfskundig adviseur

088 2531774 | awesteneng@alfa.nl


Meer over Ariean