Gemeente Neder-Betuwe steunt innovatieve, duurzame projecten

2 maart 2021 | Door:  Carolien van Zomeren - van Lienden

Heeft u Innovatieve, duurzame projectideeën?
Dien ze in, maak kans op subsidie van ‘Lokaal Investeringsfonds’!

Na het succes in 2019 en 2020 volgt een nieuwe aanvraagronde in 2021 voor het ‘Lokaal Investeringsfonds Neder-Betuwe’. Er is kans op subsidie voor innovatieve en duurzame projecten die lokale ondernemers in samenwerking uitvoeren.

Samenwerkende bedrijven en ondernemers op een lokaal bedrijventerrein of ondernemers verbonden in  een vereniging of stichting: gemeente Neder-Betuwe nodigt jullie uit.

Wethouder Stefan van Someren (Economie): “Onze gemeente waardeert initiatieven en de bereidheid  tot verbinden en samen te werken aan de verdere economische ontwikkeling van een duurzaam Neder-Betuwe, zeker tijdens de coronacrisis. Het Lokaal Investeringsfonds Neder-Betuwe kan zorgen voor een steuntje in de rug.”

Bijdragen aan lokale gemeenschap

In aanmerking komen projecten, die een zichtbaar resultaat opleveren en die ten goede komen aan de gemeenschap van Neder-Betuwe en/of de lokale economie en het ondernemersklimaat. Denk aan effecten als versterking van de lokale binding, omgevingskwaliteit, duurzaamheidswinst, werkgelegenheid en/of versterking van de concurrentiepositie van ondernemers.

Aanvragen indienen vóór 1 mei 2021

Aanvragen voor het nieuwe subsidiejaar kunnen tot 1 mei 2021 worden ingediend. Een commissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit het (georganiseerd) bedrijfsleven en ondernemerskringen beoordeelt de aanvragen en adviseert het college van burgemeester en wethouders over de meest kansrijke projecten.

Speerpunt coalitie: stimulering lokaal ondernemersklimaat

Het stimuleren van het lokale ondernemers- en vestigingsklimaat is een belangrijk speerpunt in het coalitieprogramma 2018-2022 ‘Samen werken aan meer ruimte voor de samenleving’. De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van het Lokaal Investeringsfonds voor het subsidiejaar 2021 een bedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld, bedoeld als aanjaagfunctie voor de eigen ondernemers. Opgeteld bij het niet uitgegeven bedrag voor 2020, komt het totaalbedrag voor 2021 uit op €22.500,-.

Een van de voorwaarden van de regeling is een eigen bijdrage (cofinanciering) van min. 50% in het projectaanvraagbedrag. Het is ook mogelijk om de subsidieaanvraag voor het LIF te combineren met subsidieaanvragen bij andere overheden.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente of aan te vragen via  lif@nederbetuwe.nl.

Je kunt ook contact opnemen met Carolien van Zomeren - van Lienden, bedrijfsadviseur bij Alfa Dodewaard.

 

Carolien van Zomeren - van Lienden

Carolien van Zomeren - van Lienden

Bedrijfsadviseur

088 2531775 | cvanzomeren@alfa.nl


Meer over Carolien