Banner

Algemene voorwaarden: een nuttige aanvulling op de overeenkomst

14 juni 2022 | Door:  Chiel Hendriks

Als ondernemer sluit je voortdurend overeenkomsten met externe partijen. Sommige partijen zijn bekend andere wat minder. Zeker bij de overeenkomsten waarbij het belang groot is, is het aan te raden één en ander op papier te zetten. Spreek je niets af of doe je dat slechts mondeling, zul je zien dat er discussie ontstaat over de rechten en plichten over en weer als er iets misgaat.

Het is dan ook gebruikelijk algemene voorwaarden te hanteren bij het sluiten van een overeenkomst. Dit zijn standaardbepalingen die gekoppeld zijn aan overeenkomsten die vaker worden gesloten.
De algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de inhoudelijke overeenkomst welke moeten worden gezien als essentiële afspraken die (bijna) alles regelen wat er niet in de hoofdovereenkomst is overeengekomen. Zo vertellen ze welke rechten en plichten een partij heeft als de overeenkomst niet wordt uitgevoerd zoals overeengekomen of reguleren ze de beperking van een eventuele aansprakelijkheid. Maar hierin lees je ook welke garanties gegeven worden en de betalingsverplichtingen.  

Helaas gaat het gebruik hiervan in de praktijk nog vaak mis. Dat heeft met name te maken met de toepasselijkheidsverklaring van de voorwaarden op de overeenkomst die je sluit en de zogenoemde ‘terhandstelling’ van de voorwaarden. Hierop zijn criteria van toepassing waar soms te makkelijk aan voorbij wordt gegaan.

Zo zie je vaak dat er op een factuur wordt verwezen naar de van toepassing zijnde voorwaarden. Dit betekent niet dat de voorwaarden ook daadwerkelijk van toepassing zijn. De voorwaarden moeten namelijk voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld aan de wederpartij.

Hoewel we in Nederland het uitgangspunt van ‘contractsvrijheid’ kennen is ook de inhoud van de voorwaarden gebonden aan (wettelijke) vereisten. Daarbij is het maken van een onderscheid tussen een zakelijke wederpartij of een consument met wie de overeenkomst wordt aangegaan, van groot belang. De consument wordt namelijk in vergaande mate beschermd door de wet terwijl de inhoud van een overeenkomst met een zakelijke relatie veel meer vrijheid geniet.

Ondanks de beperkingen zijn de algemene voorwaarden een zeer nuttig hulpmiddel waarmee je het een en ander goed kunt wegschrijven als je het maar op de juiste manier hanteert. Hiermee wordt voorkomen dat je komt te staan voor onaangename verrassingen en is het een uiterst geschikt middel om de overeenkomst zo gunstig mogelijk in te vullen.

Heb je vragen over overeenkomsten die je sluit met je zakelijke relaties of klanten, twijfel je over het toepassen of de inhoud van de algemene voorwaarden of wil je misschien wel een overeenkomst of algemene voorwaarden laten opstellen? Neem dan gerust eens contact op met de juristen van Alfa Dodewaard. Zij kunnen met je meekijken naar de mogelijkheden die een schriftelijke overeenkomst of de toepassing van algemene voorwaarden kunnen bieden.

Chiel Hendriks

Chiel Hendriks

Juridisch adviseur

088 2531769 | chendriks@alfa.nl


Meer over Chiel