Opstellen Milieu Effecten Rapportage

Bij een omgevingsvergunning kan er gevraagd worden om een M.E.R. Die afkorting staat voor Milieu Effecten Rapportage en kent verschillende verschijningsvormen. Zo is er een vormvrije M.E.R.-beoordeling, welke door de gemeente beoordeeld wordt. Dit is ook de vorm die het meeste voorkomt en Alfa kan je hierbij helpen.

Een zwaardere M.E.R. kan beoordeeld moeten worden door een externe commissie. Dit komt niet zo vaak voor, maar ook hierover kunnen wij je adviseren.

Niet alleen bij activiteiten (met vergunningen) is een M.E.R. (beoordeling) verplicht. Deze verplichting kan ook gelden bij de herziening van een bestemmingsplan.

In een persoonlijk contact kijken wij graag met jou naar de mogelijkheden! Wil je meer weten over omgevingsadvies? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs. We helpen je graag.