Indienen zienswijzen, Bezwaar- en Beroepsprocedures

Bij procedures omtrent vergunningen en nieuwe bestemmingsplannen worden fouten gemaakt. Fouten maken is menselijk, maar het kan je belangen ook schaden. Het kan ook zijn dat je het gewoon niet eens bent met een ontwikkeling bij jou in de buurt, dat je te weinig ontwikkelingsruimte krijgt of dat er tegen je plannen geageerd wordt. Ook kan je te maken krijgen met handhaving of een onjuiste vergunning waar je tegen in verzet wil komen. 

Wil je een zienswijze, bezwaar of beroep indienen? Alfa kan je bijstaan en informeren over de juridische mogelijkheden, kansen en trajecten. Betrek je adviseur vooraf erbij, om te voorkomen dat je achteraf kansen hebt gemist. 

Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.