Het maken van tekeningen en berekeningen bij vergunningsaanvragen

Alfa ontzorgt je in het maken van tekeningen en maakt berekeningen ten behoeve van je project. Dit kunnen situatieschetsen zijn die aansluiten bij een aanvraag van een bestemmingsplanwijziging. Maar het kan ook gaan om tekeningen en/of berekeningen van de gehele inrichting die nodig zijn bij de aanvraag van een vergunning ten behoeve van de Natuurwet of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Alfa helpt klanten bij het vergunningstraject, met de hele papierwinkel: niet alleen de berekeningen en vergunningsaanvraag maar ook bij het maken van de bijbehorende tekeningen. Hierdoor zijn de lijnen kort en kan snel actie worden ondernomen.

Tekeningen bij vergunningsaanvragen

“In het verleden moest een klant van Alfa voor vergunningsaanvragen altijd naar zijn eigen tekenbureau. Vaak komen er toch weer wijzigingen in de oorspronkelijke tekening. Dan moet de opdrachtgever weer terug naar de tekentafel. Het is goed om te weten dat Alfa deze discipline zelf in huis heeft”, aldus omgevingsadviseur Gert-Jan van Grootheest van Alfa in Zwolle.

Ontwerp nieuwbouwplan

Daarnaast is er ook kennis in huis om een ontwerp te maken van het nieuwe (ver)bouwplan. Dit ontwerp kan door Alfa worden uitgewerkt tot tekeningen die kunnen worden ingediend bij vergunningsaanvragen. Deze tekeningen worden toegevoegd aan rapportagesof worden digitaal aangeleverd. Bedrijven, burgers en bestuurders krijgen hierdoor een beter inzicht in de milieu-effecten.

Begeleiding bij berekeningen

Alfa maakt tevens je berekeningen, bijvoorbeeld voor de emissie van geur, fijnstof en ammoniak (stikstof). Deze dienen als onderbouwing bij een aanvraag natuur- en omgevingsvergunning.

Advies over de constructie

Waar onze organisatie zich niet mee bezig houdt is de uitvoering en het constructieve gedeelte. Daarvoor kan worden geschakeld met de aannemer of de constructeur.

Advies over brandveiligheid

Er wordt steeds meer gekeken naar de brandveiligheid van gebouwen. Zeker als het gaat om de zogenaamde stalbranden. Wij hebben nauwe contacten met specialisten op het gebied van brandveiligheid. Samen geven we u een praktisch en passend advies hierin.

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op voor vragen en/of nadere informatie. We helpen je graag om jouw plan om te zetten tot een sprekende verbeelding.