Wijziging Bestemmingsplan

Je hebt een locatie gekocht maar je  wilt er een andere bestemming aan geven. Je hebt jarenlang een bedrijf gehad maar je wilt hiermee stoppen en een andere invulling geven aan de ruimte op het erf. Je hebt twee bedrijfswoningen en je vraagt je af wat de mogelijkheden zijn voor bewoning door derden?  Je wilt je bedrijf uitbreiden buiten het bouwvlak, maar kan dat wel? 

Allemaal situaties waarbij de omgevingsadviseurs van Alfa kunnen helpen. Met creatieve maar realistische ideeën komen we tot een goed eindresultaat. Alfa heeft alle kennis in huis om volledige bestemmingsplanwijzigingen bij de gemeente in te dienen en een nieuwe bestemming te realiseren. 

Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.